Το ΕΣΠΑ 2014 2020 πως θα κατανεμηθεί

ΕΣΠΑ 2014 2020

Το ΕΣΠΑ 2014 2020  πως θα κατανεμηθούν τα κονδύλια

Με ανακοινωση του το Υπουργειο Αναπτυξης σε σχέση με τις αποφασεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφερει οτι ειναι σημαντικές οι διευκολύνσεις για την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ 2014-2020 και την επιτάχυνση της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων από τη χώρα μας . Πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα, με την αύξηση των πόρων σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, με τις σημερινές αποφάσεις υιοθετείται σειρά κανονιστικών ρυθμίσεων, που αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα:

•Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της Αττικής και της Δυτ. Μακεδονίας σημαντικά αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης (80%), σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής (50% και 60% αντίστοιχα).

•Δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων των ισχυόντων ποσοστών συγχρηματοδότησης κατά 10% στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως η Ελλάδα.

•Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει μεγαλύτερη προκαταβολή κατά την έναρξη των προγραμμάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο, 1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για 1%, 1% και 1% αντίστοιχα).

•Μετά την άρση των σχετικών περιορισμών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν ανακτάται, θα είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση, για το σύνολο των παρεμβάσεων.

•Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2 χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Συνημμένοι πίνακες με την κατανομή των κονδυλίων στο τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα.

Δείτε τον πίνακα με την κατανομη των κονδυλίων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2007 – 2013 εδώ.

Δείτε τον πίνακα με την κατανομη των κονδυλίων ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020 εδώ.