Μηχανογραφικο 2013 οι 518 σχολές

 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2013

Μηχανογραφικο 2013 ποιες είναι οι 384 σχολές

Αλλαγές στο Μηχανογραφικό 2013 φέρνει το τελικό Σχέδιο Αθηνά με 518 σχολές ΑΕΙ ΤΕΙ να περιλαμβάνονται σε αυτό. Σήμερα τα ιδρυθέντα Τμήματα είναι 534 εκ των οποίων στο Μηχανογραφικό Δελτίου της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-2013 είχαν συμπεριληφθεί τα 481.
Μετά την αναδιάταξη του σχεδίου ΑΘΗΝΑ τα Τμήματα είναι 384, δηλαδή καταργούνται συνολικά 150 ή 97 εκ του Μηχανογραφικού 2012.

Μηχανογραφικό 2013 όλες οι σχολές  εδω


Σημειώνεται ότι 28 Τμήματα εκ των 534 (εκτός των 384) έχουν μεταβατική λειτουργία έως την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, για την αποφοίτηση των εισακτέων 2012-2013 και προηγούμενων ετών.

Από τα 518 τμήματα τα οποία θα δουν φέτος οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό 2013 , τα 384 αφορούν τα ΑΕΙ και τα υπόλοιπα 134 είναι στρατιωτικές σχολές, ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, εκκλησιαστικές σχολές και, επίσης, τμήματα τα οποία εντάσσονται σε δύο επιστημονικά Πεδία

Με την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά καταργούνται συνολικά 150 τμήματα ή 97 σε σχέση με το περσινό μηχανογραφικό δελτίο.

Ποσα τμήματα θα έχει το Μηχανογραφικό 2013 ανα επιστημονικό πεδίο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ)*

ΠΛΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΘΗΝΑ»(ΣΥΝΟΛΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

269

250

211

134

480

384

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

111

99

16

10

127

109

Θετικών Επιστημών

58

55

23

11

81

66

Επιστημών Υγείας

21

21

33

29

54

50

Τεχνολογικών Επιστημών

47

46

95

62

142

108

Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

32

29

44

22

76

51

 

Αριθμός Εισακτέων 2013 ανα επιστημονικό πεδίο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2012 – 2013

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2013 - 2014

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ 2012 – 2013

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ 2013 - 2014

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2012 - 2013 (ΣΥΝΟΛΟ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 - 2014 (ΣΥΝΟΛΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

33.149

36.700

18.336

12.975

51.485

49.675

Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

15.305

13.325

1.666

1.100

16.971

14.425

Θετικών Επιστημών

6.370

8.500

1.113

1.350

7.483

9.850

Επιστημών Υγείας

1.908

1.950

2.717

2.650

4.625

4.600

Τεχνολογικών Επιστημών

4.675

6.975

8.208

5.100

12.883

12.075

Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

4.891

5.950

4.632

2.775

9.523

8.725

* Οι εισακτέοι αφορούν γενική σειρά 90% μη συμπεριλαμβανομένων των εισακτέων στρατιωτικών και εκκλησιαστικών σχολών καθώς και σχολών τουριστικών επαγγελμάτων

 Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους εισακτέους ανα σχολή που θα είναι στο Μηχανογραφικό 2013

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2013 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ

Πατήστε τον σύνδεσμο για να δείτε τους εισακτέους ανα σχολή με το Μηχανογραφικό του 2013