500 ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος",  ετοιμάζεται η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, "Με ένστολο προσωπικό θα ενισχυθεί π Ελληνική Αστυνομία. Θα προσληφθούν 500 ειδικοί φρουροί με το σύστημα της μοριοδότησης που περιλαμβάνει επίσης αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Δρομολογείται η προκήρυξη για 500 ειδικούς φρουρούς. Πρέπει να σημειωθεί οτι το αρχικό αίτημα του Αρχηγείου αφορούσε 1.000 προσλήψεις, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιεύματος, αναμένεται να εγκριθούν οι μισές (500 θέσεις) από το υπουργείο Οικονομικών. Οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λπ.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ., με εξαίρεση εκείνους του Α' Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE A' Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των ΕΠΑ.Σ. και των Σχολών ΟΑΕΔ, και από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή πτυχίο Β' κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (TEE Β' Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β' Κύκλου σπουδών μαθητείας του ΟΑΕΔ (TEE Β' Κύκλου ΟΑΕΔ), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Όσον αφορά τα προσόντα:

Η πρόσληψη των ειδικών φρουρών θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα: το γενικό βαθμό απολυτηρίου ή πτυχίου Λυκείου ή TEE (β' κύκλου), την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως ΕΠΥ στις Ενοπλες Δυνάμεις, το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας , την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου, αν είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή αν είναι γονείς ή τέκνα πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

-αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία,

-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας,

-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών απολυτηρίου Λυκείου,

-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης,

-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ,

-επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της κατεχόμενης άδειας οδήγησης (μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου) στο οποίο να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία έκδοσης και λήξης της άδειας καθώς και η εκδούσα Αρχή.

Εξετάσεις και δοκιμασίες:

Οσοι συμπεριληφθούν στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων θα κληθούν να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα. Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται στις ψυχοτεχνικές επιτροπές και υποβάλλονται σε ψυχομετρικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Οσοι κριθούν ικανοί στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες παραπέμπονται στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών για να υποβληθούν στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις και στη συνέχεια παρουσιάζονται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής Κατάταξης για να κριθεί η καταλληλότητά τους".