ΕΚΑΣ 2013 ΟΑΕΕ ποιοι δικαιούνται

 ΕΚΑΣ 2013 ΟΑΕΕ

ΕΚΑΣ 2013 ΟΑΕΕ ποιοι δικαιούνται και πόσο 

Με εγκύκλιο του ο ΟΑΕΕ καθορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια αλλα και τα νεά όρια ηλικίας για του συνταξιούχους του για το ΕΚΑΣ του 2013

Νέα ηλικιακά όρια για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΕΚΑΣ 2013 απο τον ΟΑΕΕ  , Προϋποθέσεις καταβολής του ΕΚΑΣ 2013 δικαιουχων του ΟΑΕΕ

 «Από 01.01.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (Α΄170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΕΚΑΣ , καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011.»

ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

 Συνεπώς, από 01.01.2014 το ΕΚΑΣ θα καταβάλλεται- εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις- στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

 Εξαίρεση από τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος, προβλέπεται μόνο για τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

 Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το τρέχον έτος 2013, σύμφωνα με το υπ΄αρ. Φ.11321/4447/270/20.03.2013 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 34 του Ν.3996/11, όσο και τα χορηγούμενα ποσά του ΕΚΑΣ , δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2012.

 Για διευκόλυνσή, σας παραθέτουμε πίνακες εισοδηματικών κριτηρίων ΕΚΑΣ έτους 2011 τα οποία παρέμειναν αμετάβλητα για τα έτη 2012 και 2013.

 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Έως 8.472,09 ευρώ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Έως 9.884,11 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ
Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έως 15.380,90 ευρώ

 

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ

Από 0,00 μέχρι 7.715,65 ευρώ

230,00 ευρώ

Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ

172,50 ευρώ

Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ

115,00 ευρώ

Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ

57,50 ευρώ

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΣ 30,00 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Από 8.472,10 μέχρι
9.200,00 ευρώ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Έως 9.884,11 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ
Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Έως 13.500,00 ευρώ