Βεβαιωση Οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ 2013

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΓΑ 2013

Βεβαίωση Οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ για την φορολογική δήλωση 2013

ΟΓΑ ενεργοποιήσε νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την εκτύπωση της βεβαίωσης οικογενειακών επιδομάτων που θα χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι στην φορολογική τους δήλωση του 2013 .Να σημείωσουμε οτι απο φέτος δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και τα οικογενειακά επιδόματα αλλα δεν φορολογούνται .

Συγκεκριμένα η εκτύπωση της Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική δήλωση 2013 είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Επιδοματούχου.

Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).

Η εκτύπωση της βεβαίωσης οικογενειακών επιδοματων για το 2013 γινεται στο παρακάτω σύνδεσμο .

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2013