Προκήρυξη Πυροσβεστικής για 4000 θέσεις 2011

Ο Υπουργός Προστασίας του  Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, υπέγραψε σήμερα 15/07/2011 την κανονιστική απόφαση για την πρόσληψη των 4.000 πυροσβεστών πενταετούςυποχρέωσης.

 

 

 

Μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τις επόμενες ημέρες με απόφαση του Αρχηγού της Πυροσβεστικής, Αντιστράτηγου Στυλιανού Στεφανίδη, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού και θα αναρτηθεί στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας.

 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης προκειμένου να προσληφθούν ως πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία η οποία βεβαίως δύναται να ανανεωθεί έχουν Έλληνες πολίτες οι οποίοι:
•    Εχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. (Αξίζει να τονιστεί πως το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται καλύπτεται από υποψήφιους, οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω).

•    Δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είναι: α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Επιπροσθέτως γνωστοποιείται πως το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερομένων.

 

 


Ως πρόσθετα προσόντα θα εκτιμηθούν  η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας» ενώ ειδική μοριοδότηση δικαιούνται οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.


Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αποτελέσματα της προκήρυξης θα εκδοθούν το προσεχές φθινόπωρο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, ημερομηνία λήξης του εξαμήνου απασχόλησης των εποχικών της αντιπυρικής περιόδου 2011.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ