ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ δικαιολογητικά διαδικασία , θέλω τιμολόγιο νυχτερινού

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ

 Πότε δικαιούμαι Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) και για ποιες ώρες ισχύει

Το Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) είναι ένα τιμολόγιο διπλής χρέωσης, δηλαδή οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με δύο τιμές (κανονικής χρέωσης και μειωμένης χρέωσης), ανάλογα με το ωράριο εφαρμογής.

Τιμολόγιο Με Χρονοχρέωση δικαιούνται όλοι οι πελάτες, εφόσον δεν επωφελούνται ήδη κάποιου ειδικού τιμολογίου (πχ. αγροτικό).

Το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου Με Χρονοχρέωση είναι :


1. Για τους Οικιακούς πελάτες :
1α . τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30
. συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00
1β Μόνο συνεχές ωράριο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση πριν το έτος 1988, εφ' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο.
Το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (νυκτερινό τιμολόγιο) με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον.

2. Για τους πελάτες Βιομηχανικής και Εμπορικής χρήσης, το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου με Χρονοχρέωση είναι συνεχές, από 22.00 έως 08.00 καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Στην περίπτωση που επιθυμείτε το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση, απαιτείται

 

Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώματος μπλέ, διατομής 1,5 τετρ. χιλ.) μεταξύ του μετρητή της ΔΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης (απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη).

Να επισκεφτείτε οποιοδήποτε Κατάστημά μας, έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να:
-  Υποβάλετε σχετική αίτηση και νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), 
    στην οποία θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης
-  Υπογράψετε νέο συμβόλαιο στο όνομά σας και
-  Καταβάλετε 34€* πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες
   υποβάλλεται το Δίκτυο της ΔΕΗ

*η τιμή ισχύει για το έτος 2011