Δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ 2013

 

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΟΑΕΔ 2013

Δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ 2013 ποιοι δικαιούνται ποτε θα καταβληθεί

Ποιες είναι οι αλλαγές που ισχύουν το 2013 για το δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ που δικαιούνται οι επιδοτούμενοι άνεργοι ?
Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που δημοσίευσε ο ΟΑΕΔ τον περασμένο Οκτώβριο τα κριτήρια για το δώρο Πάσχα από τον ΟΑΕΔ για το 2013 που πρέπει να πληρούν οι επιδοτούμενοι άνεργοι ώστε να λάβουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα έχουν αλλάξει.
Τι προβλέπετε για το δώρο Πάσχα ΟΑΕΔ 2013 ποιά είναι τα νέα κριτήρια:


Λόγω των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων παρέχεται κάθε χρόνο στους επιδοτούμενους ανέργους οικονομική ενίσχυση ως εξής:
Το δώρο Πάσχα είναι ίσο με το μισό του μηνιαίου ποσού του επιδόματος ανεργίας, εφόσον έχουν επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει διάρκεια επιδότησης μικρότερη από αυτήν που καθορίζεται πιο πάνω, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Μέχρι πέρσι οι δικαιούχοι έπρεπε να είναι επιδοτούμενοι μέχρι τις 30 Μαρτίου για να λάβουν ολόκληρο το δώρο Πάσχα .Ολόκληρο το δώρο Πάσχα είναι 12.5 ημερήσια επιδόματα .
 
Το δώρο Πάσχα απο τον ΟΑΕΔ χορηγείται κάθε χρόνο εως την Μεγάλη Τετάρτη.