Αποτελέσματα εκλογών 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου

Προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...

Θέσεις εργασίας στον ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου

Θέσεις εργασίας στον ΧΥΤΑ Δήμου Σίφνου Πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» της ενταγμένης...