#ΑΣΕΠ

Από 1/11οι αιτήσεις συμμετοχής στο ΑΣΕΠ για την επιλογή γενικών διευθυντών
Εργασιακά | 31/10/2014 - 12:02

Από 1/11οι αιτήσεις συμμετοχής στο ΑΣΕΠ για την επιλογή γενικών διευθυντών

Από 1η Νοεμβρίου οι αιτήσεις συμμετοχής στο ΑΣΕΠ για την επιλογή γενικών διευθυντών Με την ανάρτηση της πρώτης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τίθεται σήμερα σε εφαρμογή το νέο σύστημα επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στις θέσεις ευθύνης της Διοίκησης, όπως προβλέπει ο νόμος 4275/2014.
Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 5Κ/2014 της ΔΕΗ
Θέσεις εργασίας | 31/10/2014 - 11:15

Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 5Κ/2014 της ΔΕΗ

Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 5Κ/2014 της ΔΕΗ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες ΑΕ.
Προκήρυξη 1ΓΔ/2014 από το ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 31/10/2014 - 10:05

Προκήρυξη 1ΓΔ/2014 από το ΑΣΕΠ

Προκήρυξη 1ΓΔ/2014 από το ΑΣΕΠ Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η Προκήρυξη 1ΓΔ/2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών και των οικείων Υπουργών που αφορά την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4275/2014.
Πίνακες επιτυχόντων για 122 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα
Θέσεις εργασίας | 30/10/2014 - 13:31

Πίνακες επιτυχόντων για 122 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα

Πίνακες επιτυχόντων για 122 θέσεις στην Εθνική Τράπεζα ανάρτηση πινάκων επιτυχόντων και βαθμολογίας μη επιτυχόντων υποψηφίων γραπτού διαγωνισμού εθνικής τράπεζας της Ελλάδος
Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 30/10/2014 - 13:24

Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ

Κατανομή θέσεων για την προκήρυξη 4Κ/2014 του ΑΣΕΠ Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Δ/2014
Θέσεις εργασίας | 30/10/2014 - 10:46

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Δ/2014

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Δ/2014 Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/9-10-2014 και 13/15-10-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, επτακοσίων πέντε (705) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εξήντα οκτώ (68) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),
ΑΣΕΠ Προκήρυξη 1Σ/2014 για 22 θέσεις στο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Θέσεις εργασίας | 27/10/2014 - 10:17

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 1Σ/2014 για 22 θέσεις στο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

ΑΣΕΠ Προκήρυξη 1Σ/2014 για 22 θέσεις στο Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Σ/2014 Πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/22-10-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά τη στελέχωση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη με μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.110 προσλήψεις στο δημόσιο με νέους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 27/10/2014 - 09:23

7.110 προσλήψεις στο δημόσιο με νέους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

7.110 προσλήψεις στο δημόσιο με νέους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Σε διαγωνισμούς, μέσω ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη 7.110 υπαλλήλων "προχωράει" η Κυβέρνηση μέχρι τα τέλη του έτους και τις αρχές του 2015. Οι προσλήψεις αφορούν μόνο προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και θα καλύψουν κενά στην Υγεία, στον Φοροεισπρακτικό Μηχανισμό, καθώς και στους τομείς της Ασφάλειας και των Ασφαλιστικών ταμείων.
ΑΣΕΠ Αποτελέσματα προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα
Θέσεις εργασίας | 24/10/2014 - 15:30

ΑΣΕΠ Αποτελέσματα προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα

ΑΣΕΠ Αποτελέσματα προσλήψεων στην Εθνική Τράπεζα Εκδόθηκαν και απεστάλησαν απο το ΑΣΕΠ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πρόσληψη 122 υπαλλήλων του κλάδου Κύριου Προσωπικού στον ανωτέρω φορέα.
ΑΣΕΠ Οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημόσιο | 23/10/2014 - 14:59

ΑΣΕΠ Οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΑΣΕΠ Οριστικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι παρέλαβε από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΤΕΥΣ) για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: νέους οριστικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των κλάδων ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Σ/2014 για προσλήψεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Θέσεις εργασίας | 21/10/2014 - 15:05

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Σ/2014 για προσλήψεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Σ/2014 για προσλήψεις στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, απεστάλη η 1Σ/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ , που αφορά τη στελέχωση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.3 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΣΕΠ 12.363 αιτήσεις για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 21/10/2014 - 15:01

ΑΣΕΠ 12.363 αιτήσεις για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ 12.363 αιτήσεις για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ 12.363 αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3Κ/2014 για 540 θέσεις εργασίας μονίμων στον ΔΕΔΔΗΕ όπως ανακοίνωσε σήμερα ο φορέας
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας δημόσιων υπαλλήλων
Εργασιακά | 20/10/2014 - 14:57

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας δημόσιων υπαλλήλων

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας δημόσιων υπαλλήλων Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ' αριθ. 14/2014 Ανακοίνωση) του προσωπικού που τέθηκε σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή της υποπαραγράφου 3γ του άρθρου 6 του Ν. 4250/2014 (Α' 74), το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι κατήρτισε: α) προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και β) προσωρινούς πίνακες διάθεσης.
Εκδόθηκε απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Δ/2014 για 773 θέσεις
Θέσεις εργασίας | 16/10/2014 - 13:27

Εκδόθηκε απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Δ/2014 για 773 θέσεις

Εκδόθηκε απο το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Δ/2014 για 773 θέσεις Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Δ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/9-10-2014 και 13/15-10-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, επτακοσίων πέντε (705) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και εξήντα οκτώ (68) θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων – ειδικοτήτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου.
Τελικοί πίνακες κατάταξης διαθέσιμων από το ΑΣΕΠ
Εργασιακά | 16/10/2014 - 09:27

Τελικοί πίνακες κατάταξης διαθέσιμων από το ΑΣΕΠ

Τελικοί πίνακες κατάταξης διαθέσιμων από το ΑΣΕΠ Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και φορέων, του δημοσίου, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει, ότι μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατάρτισε και εκδίδει:
ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας της 13/2014 ανακοίνωσης
Εργασιακά | 15/10/2014 - 14:33

ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας της 13/2014 ανακοίνωσης

ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες διαθεσιμότητας της 13/2014 ανακοίνωσης Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας (υπ’ αριθ. 13/2014 Ανακοίνωση) του προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και φορέων που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι, μετά την εξέταση των ενστάσεων από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατάρτισε και εκδίδει: α) τελικό πίνακα κατάταξης, β) πίνακα απορριπτέων, γ) τελικό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων και δ) πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.
Αισιοδοξία για νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 10.000 μόνιμους επαιδευτικούς
Παιδεία | 15/10/2014 - 13:48

Αισιοδοξία για νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 10.000 μόνιμους επαιδευτικούς

Αισιοδοξία για νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για 10.000 μόνιμους επαιδευτικούς «Είμαστε πιο κοντά, στο αρθεί ο περιορισμός του ένα προς δέκα για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία» ανέφερε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος σχετικά με την διεξαγωγή νέου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για διορισμό 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών
Ερχεται προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις διευθυντών στο δημόσιο
Δημόσιο | 14/10/2014 - 18:50

Ερχεται προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις διευθυντών στο δημόσιο

Ερχεται προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις διευθυντών στο δημόσιο «Με το Νόμο 4275/2014 η κυβέρνηση εισήγαγε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο που συνάδουν με τις ανάγκες της αναδιοργάνωσης των δομών και των νέων Οργανογραμμάτων που αποκτά η δημόσια διοίκηση μετά από 40 χρόνια. Η παρούσα πολιτική ηγεσία, όχι μόνο ψήφισε ένα νέο, σύγχρονο τρόπο επιλογής προϊσταμένων, ο οποίος προάγει την αξιοκρατία, αλλά άμεσα και σε μικρό χρονικό διάστημα ξεκίνησε την εφαρμογή του νόμου με βάσει τις πάγιες διατάξεις».  
Λοβέρδος: Χωρίς διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του χρόνου δεν θα ανοίξουν τα σχολεία
Παιδεία | 14/10/2014 - 17:57

Λοβέρδος: Χωρίς διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του χρόνου δεν θα ανοίξουν τα σχολεία

Λοβέρδος: Χωρίς διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του χρόνου δεν θα ανοίξουν τα σχολεία Αισιόδοξος ότι στην εκπαίδευση θα αλλάξει η αναλογία μία πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις, εμφανίστηκε ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση τα σχολεία θα ανοίξουν πολύ δύσκολα του χρόνου. Στο θέμα των μετεγγραφών εκτίμησε ότι οι αιτήσεις θα κυμανθούν ανάμεσα στις 15 και 20 χιλιάδες, ενώ τόνισε ότι οι αλλαγές στο δημοτικό σχολείο είναι αυτήν τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητα του υπουργείου.
ΑΣΕΠ Παράταση για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 14/10/2014 - 14:36

ΑΣΕΠ Παράταση για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ Παράταση για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ Ανακοινώνεται ότι, λόγω της μαζικής προσέλευσης των υποψηφίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Α.Σ.Ε.Π. τη 13η Οκτωβρίου 2014, τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, της υπερφόρτωσης του συστήματος και των συνακόλουθων αυτής αιτημάτων για παράταση της ορισθείσης προθεσμίας, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ
Υπουργείο Παιδείας δυο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για 15.000 εκπαιδευτικούς
Παιδεία | 12/10/2014 - 20:48

Υπουργείο Παιδείας δυο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για 15.000 εκπαιδευτικούς

Υπουργείο Παιδείας δυο διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για 15.000 εκπαιδευτικούς Ο Υφυπουργός Παιδείας με δήλωση του στην βουλή έκανε γνωστό οτι ο στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνουν δυο διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ για 10.000 εκπαιδευτικούς στην Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Εκπαίδευση και 5.000 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.
ΑΣΕΠ: Από 30/10 οι αιτήσεις για 773 θέσεις με την προκήρυξη 1Δ/2014
Θέσεις εργασίας | 10/10/2014 - 17:10

ΑΣΕΠ: Από 30/10 οι αιτήσεις για 773 θέσεις με την προκήρυξη 1Δ/2014

ΑΣΕΠ: Από 30/10 οι αιτήσεις για 773 θέσεις με την προκήρυξη 1Δ/2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 1Δ/2014 του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 773 μονίμων υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ σε διάφορους φορείς του δημοσίου.
ΔΕΔΔΗΕ Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 540 θέσεις
Θέσεις εργασίας | 10/10/2014 - 10:56

ΔΕΔΔΗΕ Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 540 θέσεις

ΔΕΔΔΗΕ Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 540 θέσεις 540 θέσεις εργασίας μονίμων στο ΔΕΔΔΗΕ έχουν προκηρυχθεί με την 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις κλείνουν την Δευτέρα 13/10. Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 540 θέσεις εργασίας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες κατάταξης δημοτικής αστυνομίας
Εργασιακά | 09/10/2014 - 13:14

ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες κατάταξης δημοτικής αστυνομίας

ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες κατάταξης δημοτικής αστυνομίας Δημοσιεύθηκαν σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 από το ΑΣΕΠ, οι Οριστικοί πίνακες κατάταξης και διάθεσης της κινητικότητας των Δημοτικών Αστυνομικών.
Επιμένει ο Λοβέρδος για προσλήψεις εκπαιδευτικών με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Παιδεία | 07/10/2014 - 17:41

Επιμένει ο Λοβέρδος για προσλήψεις εκπαιδευτικών με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Επιμένει ο Λοβέρδος για προσλήψεις εκπαιδευτικών με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ  Το αίτημα για άρση της αναλογίας, μία πρόσληψη για κάθε δέκα συνταξιοδοτήσεις, επανέφερε η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να προσληφθεί ικανός αριθμός εκπαιδευτικών με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Στον «πάγο» ο διαγωνισμός εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ
Παιδεία | 07/10/2014 - 16:33

Στον «πάγο» ο διαγωνισμός εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ

Στον «πάγο» ο διαγωνισμός εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ - Μητσοτάκης: Κάντε καλύτερη διαχείριση του προσωπικού Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ.,Μητσοτάκης έβαλε στον πάγο το αίτημα για 10.000 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ , του συναδέλφου του υπουργού Παιδείας κ.Λοβέρδου, ώστε να καλυφθούν κενά την επόμενη χρονιά και να μην χρειαστεί να αντληθούν κονδύλια για κάλυψη των θέσεων απο αναπληρωτές.
Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ λύνει μερικώς το πρόβλημα των αδιόριστων
Εργασιακά | 06/10/2014 - 17:13

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ λύνει μερικώς το πρόβλημα των αδιόριστων

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ λύνει μερικώς το πρόβλημα των αδιόριστων Στην επίλυση μιας πολυετούς εκκρεμότητας, που αφορά σε διοριστέους του ΑΣΕΠ (και είχαν μείνει εκτός δημοσίου), οι οποίοι διαγωνίστηκαν μέσω του αξιοκρατικού συστήματος του Ν. 2190/1994 (νόμος Πεπονή) και έχουν κριθεί ως επιτυχόντες, προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Δ/2014 για 773 θέσεις εργασίας
Θέσεις εργασίας | 06/10/2014 - 14:51

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Δ/2014 για 773 θέσεις εργασίας

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 1Δ/2014 για 773 θέσεις εργασίας Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Δ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά τη στελέχωση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014), διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου.
Έως 13/10 οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 03/10/2014 - 16:50

Έως 13/10 οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Έως 13/10 οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 540 θέσεις εργασίας , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
ΑΣΕΠ: Την Πέμπτη τα αποτελέσματα για την κινητικότητα στην Δημοτική Αστυνομία
Εργασιακά | 03/10/2014 - 14:19

ΑΣΕΠ: Την Πέμπτη τα αποτελέσματα για την κινητικότητα στην Δημοτική Αστυνομία

ΑΣΕΠ: Την Πέμπτη τα αποτελέσματα για την κινητικότητα στην Δημοτική Αστυνομία Γνωστοποιείται απο το ΑΣΕΠ ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης 5/2013 (Κινητικότητα Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας).
Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας
Θέσεις εργασίας | 02/10/2014 - 14:24

Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας

Ανακοίνωση για τον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έτους 2014 αποφάσισε να δεχθεί ως ορθή και την απάντηση β) της ερώτησης 72 (ενότητα Γενικών γνώσεων).
Υπουργείο Παιδείας 10.000 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα λύσουν το πρόβλημα
Παιδεία | 01/10/2014 - 13:07

Υπουργείο Παιδείας 10.000 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα λύσουν το πρόβλημα

Υπουργείο Παιδείας 10.000 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ θα λύσουν το πρόβλημα Για την πορεία πλήρωσης των θέσεων εκπαιδευτικών, την ανάγκη διενέργειας νέου διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, τη λειτουργία των ολοήμερων σχολείων, αλλά και το πρόγραμμα Cyberkid μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος.
Νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για διορισμό 790 επιτυχόντων προκηρύξεων
Θέσεις εργασίας | 30/09/2014 - 11:09

Νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για διορισμό 790 επιτυχόντων προκηρύξεων

Νέος διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για διορισμό 790 επιτυχόντων προκηρύξεων Διαγωνισμό κλειστού τύπου για 790 επιτυχόντες διαφόρων ειδικοτήτων ετοιμάζει το ΑΣΕΠ κατόπιν έκκλησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η νέα προκήρυξη θα είναι έτοιμη μέσα στον μήνα και θα αφορά υποψηφίους αποκλειστικά πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης από παλιότερους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Η κάλυψη των θέσεων σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς θα γίνει με επαναξιολόγηση αφού θα συνυπολογιστούν προσόντα που αποκτήθηκαν μεταγενέστερα των οριστικών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων
Εθνική Τράπεζα
Θέσεις εργασίας | 29/09/2014 - 14:01

2.652 για την κάλυψη 122 θέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Συνολικά 2.652 υποψήφιοι συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 122 θέσεων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΑΣΕΠ 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 29/09/2014 - 11:07

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 540 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 540 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Γνωστοποιείται ότι ξεκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5-9-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
ΑΣΕΠ Εθνική τράπεζα
Θέσεις εργασίας | 28/09/2014 - 17:30

ΑΣΕΠ Θέματα και απαντήσεις για τον διαγωνισμό της Εθνικής τράπεζας

ΑΣΕΠ Θέματα και απαντήσεις για τον διαγωνισμό της Εθνικής τράπεζας Από το ΑΣΕΠ ανακοινώνεται οτι διαγωνισμός για 122 θέσεις εργασίας στην Εθνική Τράπεζα ολοκληρώθηκε ομαλά σε 28 εξεταστικά κέντρα. Στις εξετάσεις προσήλθαν 2.652 από τους 4.244 υποψηφίους. Επίσης το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα θέματα αλλά και τις απαντήσεις του διαγωνισμού
Οι ειδικότητες για 457 θέσεις σε ΟΤΑ επιτυχόντων του ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 26/09/2014 - 20:18

Οι ειδικότητες για 457 θέσεις σε ΟΤΑ επιτυχόντων του ΑΣΕΠ

Οι ειδικότητες για 457 θέσεις σε ΟΤΑ επιτυχόντων του ΑΣΕΠ Στην κατανομή των 457 θέσεων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ σε δήμους, περιφέρειες έχει καταλήξει, σύμφωνα με πληροφορίες , το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από εξαντλητικό έλεγχο των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ υπό την καθοδήγηση του υφυπουργού Γιώργου Ντόλιου η κατανομή θα γίνει με δύο τρόπους:
Υπέρ του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων ο δήμαρχος Αθηναίων
Δημόσιο | 25/09/2014 - 22:14

Υπέρ του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων ο δήμαρχος Αθηναίων

Υπέρ του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων ο δήμαρχος Αθηναίων «το ΑΣΕΠ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως κολυμβήθρα του Σιλωάμ για κάθε πελατειακή σχέση» . Ο επανέλεγχος της μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με το Π.Δ. Παυλόπουλου ήταν το κύριο θέμα του σημερινού δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αθηναίων. Κι αυτό παρότι ο δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης στην εισαγωγική ομιλία του αναφέρθηκε μόνον στον έλεγχο των πτυχίων και των πιστοποιητικών σπουδών για ενδεχόμενη πλαστότητα.
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ την άνοιξη του 2015 λέει ο Δερμεντζόπουλος
Θέσεις εργασίας | 25/09/2014 - 23:36

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ την άνοιξη του 2015 λέει ο Δερμεντζόπουλος

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ την άνοιξη του 2015 λέει ο Δερμεντζόπουλος Ο υφυπουργός παιδείας κ. Δερμεντζόπουλος σε συνέντευξη του έκανε γνωστή την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας για νεο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ και προσλήψεις εκπαιδευτικών αλλά με καθυστέρηση.
Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 12/09/2014 - 19:40

Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ

Προκήρυξη 3Κ/2014 του ΔΕΔΔΗΕ Εκδόθηκε η 3Κ/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 540 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).
ΑΣΕΠ: Νέος διαγωνισμός για 540 μόνιμους στο δημόσιο
Θέσεις εργασίας | 12/09/2014 - 15:39

ΑΣΕΠ: Νέος διαγωνισμός για 540 μόνιμους στο δημόσιο

ΑΣΕΠ: Νέος διαγωνισμός για 540 μόνιμους στο δημόσιο Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 11/5.9.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Προσωρινά αποτελέσματα για 94 θέσεις ΠΕ στο υπουργείο Οικονομικών
Θέσεις εργασίας | 10/09/2014 - 14:43

Προσωρινά αποτελέσματα για 94 θέσεις ΠΕ στο υπουργείο Οικονομικών

Προσωρινά αποτελέσματα για 94 θέσεις ΠΕ στο υπουργείο Οικονομικών Τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2014, που αφορούν στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 94 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο υπουργείο Οικονομικών, εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ.
ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα 2Κ/2014 94 θέσεις ΠΕ
Θέσεις εργασίας | 10/09/2014 - 09:28

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα 2Κ/2014 94 θέσεις ΠΕ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα 2Κ/2014 94 θέσεις ΠΕ Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2014 (ΦΕΚ 6/13-5-2014, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τεσσάρων (94) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στο Υπουργείο Οικονομικών.
ΑΣΕΠ Νέοι πίνακες διαθεσιμότητας του Υπουργείου Παιδείας
Εργασιακά | 08/09/2014 - 17:13

ΑΣΕΠ Νέοι πίνακες διαθεσιμότητας του Υπουργείου Παιδείας

ΑΣΕΠ Νέοι πίνακες διαθεσιμότητας του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014) το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης, ύστερα από την εξέταση των δηλώσεων απόσυρσης συμμετοχής εκπαιδευτικών και την υλοποίηση των σχετικών μεταβολών εκδίδει νέους αλφαβητικούς πίνακες διάθεσης και νέους πίνακες υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις.
ΑΣΕΠ οι νέοι πίνακες διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Παιδεία | 08/09/2014 - 16:45

ΑΣΕΠ οι νέοι πίνακες διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΣΕΠ οι νέοι πίνακες διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στο πλαίσιο της διαδικασίας κινητικότητας του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας (Ανακοινώσεις 8/2013 και 10/2014) το ΑΣΕΠ ανακοινώνει, ότι το Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης, έπειτα από την εξέταση των δηλώσεων απόσυρσης συμμετοχής εκπαιδευτικών και την υλοποίηση των σχετικών μεταβολών εκδίδει νέους αλφαβητικούς πίνακες διάθεσης και νέους πίνακες υπαλλήλων που διατίθενται σε περισσότερες από μία θέσεις.
Τον Δεκέμβριο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς
Παιδεία | 08/09/2014 - 16:31

Τον Δεκέμβριο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς

Τον Δεκέμβριο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς Λείπουν 10.000 μόνιμοι καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, τους οποίους σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας προτίθεται να προσλάβει με νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που θα γίνει τον Δεκέμβριο, εάν επιτευχθεί τώρα το Σεπτέμβριο να βγει από τη σχέση 1 προς 10. Ένας να μπαίνει και δέκα να συνταξιοδοτούνται.
Διορίζονται 33 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Θέσεις εργασίας | 08/09/2014 - 13:40

Διορίζονται 33 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Διορίζονται 33 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Διορίζονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 30 επιτυχόντες της προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΓΛ/2014 με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.Μητσοτάκης .Επίσης διορίζονται ακόμη τρεις επιτυχόντες προηγούμενης προκήρυξης
Σχέδιο .. για τον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μόνιμων εκπαιδευτικών
Παιδεία | 05/09/2014 - 09:21

Σχέδιο .. για τον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μόνιμων εκπαιδευτικών

Σχέδιο .. για τον νέο διαγωνισμό ΑΣΕΠ μόνιμων εκπαιδευτικών Μελέτη για την τεκμηρίωση του αιτήματός του για μαζικούς διορισμούς στην εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα παρουσιάσει σύμφωνα με την Καθημερινή ο υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος. Οι μόνιμοι διορισμοί για το 2015 θα είναι περίπου 850 για τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.
Υπουργείο Παιδείας: Θα γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Θέσεις εργασίας | 03/09/2014 - 12:19

Υπουργείο Παιδείας: Θα γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών

Υπουργείο Παιδείας: Θα γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών Ελπίδες για μόνιμο διορισμό τους στα σχολεία της χώρας, έδωσε σε καθηγητές, δασκάλους και νηπιαγωγούς που εργάζονται από τον Σεπτέμβριο του 2012, ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Προκήρυξη για 540 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 31/08/2014 - 16:58

Προκήρυξη για 540 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με ΑΣΕΠ

Προκήρυξη για 540 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με ΑΣΕΠ Με 540 μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθεί ο ΔΕΔΔΗΕ . Ο ΑΣΕΠ έστειλε προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την προκήρυξη ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ.
Υπουργείο Παιδείας 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών με ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 31/08/2014 - 15:21

Υπουργείο Παιδείας 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών με ΑΣΕΠ

Υπουργείο Παιδείας 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών με ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ τον Ιανουάριο για προσλήψεις 10.000 εκπαιδευτικών προανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέας Λοβέρδος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Αλεξανδρούπολη.
Προκήρυξη 3Κ/2014 για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ
Θέσεις εργασίας | 28/08/2014 - 14:50

Προκήρυξη 3Κ/2014 για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Προκήρυξη 3Κ/2014 για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Ο ΑΣΕΠ κάνει γνωστό οτι απεστάλη στο εθνικό τυπογραφείο η προκήρυξη 3Κ/2014 για 540 μόνιμες προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ με σειρά προτεραιότητας
Δάσκαλοι και υπουργείο Παιδείας συμφώνησαν για τον νεο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Παιδεία | 25/08/2014 - 16:53

Δάσκαλοι και υπουργείο Παιδείας συμφώνησαν για τον νεο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Δάσκαλοι και υπουργείο Παιδείας συμφώνησαν για τον νεο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ Απόλυτη συμφωνία προέκυψε σχετικά με τις επικείμενες προσλήψεις μέσω νέου διαγωνισμού ΑΣΕΠ για μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας
Παιδεία | 24/08/2014 - 23:40

Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας

Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας Σε συνέντευξη του ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής» αναφέρθηκε στις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον νέο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ που προτίθεται να κάνει το υπουργείο το νέο έτος για προσλήψεις μόνιμων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά και σε μια σειρά θεμάτων σχετικά με την εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας διορισμός νηπιαγωγών διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008
Παιδεία | 23/08/2014 - 09:35

Υπουργείο Παιδείας διορισμός νηπιαγωγών διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008

Υπουργείο Παιδείας διορισμός νηπιαγωγών διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 Διορισμός δεκατριών (13) εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, από τον πίνακα διοριστέων του οικείου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008
Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών
Παιδεία | 22/08/2014 - 09:19

Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Τον Φεβρουάριο ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 10.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών Τον Φεβρουάριο του 2015 τοποθέτησε χρονικά ο υπουργός Παιδείας κ.Λοβέρδος την διεξαγωγή του νέου διαγωνισμού που θα πραγματοποιήσει το ΑΣΕΠ για 10.000 προσλήψεις τακτικού προσωπικού εκπαιδευτικών για να καλύψουν τα κενά στην εκπαίδευση.
Υπουργείο Παιδείας :Πρόθεση μας είναι να διεξαχθεί διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Παιδεία | 21/08/2014 - 12:30

Υπουργείο Παιδείας :Πρόθεση μας είναι να διεξαχθεί διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Υπουργείο Παιδείας :Πρόθεση μας είναι να διεξαχθεί διαγωνισμός ΑΣΕΠ Για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στε τηλεοπτικό σταθμό .Όπως τόνισε το υπουργείο έχει πρόθεση για την διεξαγωγή νέου διαγωνισμού για προσλήψεις εκπαιδευτικών μέσω ΑΣΕΠ
Αποσύρει το ΑΣΕΠ τους πίνακες επικουρικού προσωπικού της 6ης ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 20/08/2014 - 14:18

Αποσύρει το ΑΣΕΠ τους πίνακες επικουρικού προσωπικού της 6ης ΥΠΕ

Αποσύρει το ΑΣΕΠ τους πίνακες επικουρικού προσωπικού της 6ης ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει ότι αποσύρει τους πίνακες κατάταξης του κλάδου/ειδικότητας Δ.Ε. Πληροφορικής για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην 6η Υ.ΠΕ. που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του στις 18 Αυγούστου 2014, λόγω σφάλματος.
ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικού προσωπικού 6ης ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 18/08/2014 - 10:57

ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικού προσωπικού 6ης ΥΠΕ

ΑΣΕΠ πίνακες επικουρικού προσωπικού 6ης ΥΠΕ Σήμερα, απεστάλησαν στην 6η Υ.ΠΕ., οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες:
ΑΣΕΠ Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
Θέσεις εργασίας | 13/08/2014 - 15:47

ΑΣΕΠ Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

ΑΣΕΠ Διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού Απεστάλησαν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά

Η Επικαιρότητα Τώρα