#ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
Δημόσιο | 25/11/2013 - 16:12

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου Τον τελικό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα, σε ορθή επανάληψη, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Βοηθών του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), προκειμένου να τον αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
Δημόσιο | 22/11/2013 - 16:09

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα με τους πίνακες της διαθεσιμότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για τέσσερα Πανεπιστήμια
Δημόσιο | 21/11/2013 - 17:13

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για τέσσερα Πανεπιστήμια

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για τέσσερα Πανεπιστήμια Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα με τους πίνακες της διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων τεσσάρων πανεπιστημίων.
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας διοικητικών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Δημόσιο | 21/11/2013 - 17:07

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας διοικητικών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας διοικητικών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες διαθεσιμότητας με την μοριοδότηση για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχουν βγήκαν σε πρόγραμμα κινητικότητας.
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για το ΕΚΠΑ και ΕΜΠ
Δημόσιο | 21/11/2013 - 16:47

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για το ΕΚΠΑ και ΕΜΠ

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για το ΕΚΠΑ και ΕΜΠ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες διαθεσιμότητας με την μοριοδότηση για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημόσιο | 21/11/2013 - 16:39

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες διαθεσιμότητας με την μοριοδότηση για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που έχουν βγήκαν σε πρόγραμμα κινητικότητας.
ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για υπαλλήλους της ΥΠΑ
Δημόσιο | 21/11/2013 - 16:28

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για υπαλλήλους της ΥΠΑ

ΑΣΕΠ πίνακες διαθεσιμότητας για υπαλλήλους της ΥΠΑ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τους πίνακες διαθεσιμότητας με την μοριοδότηση για τους υπαλλήλους της ΥΠΑ που έχουν βγήκαν σε πρόγραμμα κινητικότητας.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού 1η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 20/11/2013 - 15:20

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού 1η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 1η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού για τις προσλήψεις που θα στελεχώσουν τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ και 6ης ΥΠΕ.
ΑΣΕΠ επανάληψη αποτελεσμάτων διαθεσιμότητας ΔΕ Σχεδιαστών ΥΠΠΟ
Δημόσιο | 20/11/2013 - 15:15

ΑΣΕΠ επανάληψη αποτελεσμάτων διαθεσιμότητας ΔΕ Σχεδιαστών ΥΠΠΟ

ΑΣΕΠ επανάληψη αποτελεσμάτων διαθεσιμότητας ΔΕ Σχεδιαστών ΥΠΠΟ Το ΑΣΕΠ παρέλαβε σε ορθή επανάληψη τον κατάλογο υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα, του κλάδου ΔΕ Σχεδιαστών, του υπουργείου Πολιτισμού.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για το Υπουργείο Ανάπτυξης
Δημόσιο | 19/11/2013 - 15:40

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για το Υπουργείο Ανάπτυξης

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων στο υπουργείο ανάπτυξης & ανταγωνιστικότητας .
ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για 6 Πανεπιστήμια
Δημόσιο | 18/11/2013 - 11:13

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για 6 Πανεπιστήμια

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για 6 Πανεπιστήμια Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων σε 6 Πανεπιστήμια . Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημόσιο | 15/11/2013 - 18:19

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 6η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 15/11/2013 - 14:44

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 6η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 6η ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού για την 6η ΥΠΕ με τους πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων.
ΑΣΕΠ κατάταξη για την διαθεσιμότητα
Δημόσιο | 14/11/2013 - 20:17

ΑΣΕΠ κατάταξη για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΣΕΠ κατάταξη για την διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τα αποτελέσματα για την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ και καταρτίζει τους πίνακες κατάταξης.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για τον ΕΟΤ
Δημόσιο | 14/11/2013 - 20:16

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για τον ΕΟΤ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για τον ΕΟΤ Τους τελικούς πίνακες κατάταξης με τα αποτελέσματα υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από τον ΕΟΤ
ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 5η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 14/11/2013 - 13:45

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 5η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 5η ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού για την 5η ΥΠΕ με τους πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για ΙΚΑ , Αγροτικής Ανάπτυξης και υπ.Τουρισμού
Δημόσιο | 13/11/2013 - 15:41

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για ΙΚΑ , Αγροτικής Ανάπτυξης και υπ.Τουρισμού

ΑΣΕΠ αποτελέσματα διαθεσιμότητας για ΙΚΑ , Αγροτικής Ανάπτυξης και υπ.Τουρισμού Τους τελικούς πίνακες κατάταξης με τα αποτελέσματα υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, καθώς και από το ΙΚΑ.
Έλεγχος στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιτυχόντων ΑΣΕΠ
Δημόσιο | 12/11/2013 - 15:40

Έλεγχος στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιτυχόντων ΑΣΕΠ

Έλεγχος στα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας επιτυχόντων ΑΣΕΠ Διενέργεια επιθεώρησης και ελέγχου για την εξέταση της εγκυρότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, ζήτησε σήμερα ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης από τον ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) Πάρη Νομικό.
ΑΣΕΠ τελικά αποτελέσματα διαθεσιμότητα ΕΤΕΑ και υπουργείο Πολιτισμού
Δημόσιο | 11/11/2013 - 16:03

ΑΣΕΠ τελικά αποτελέσματα διαθεσιμότητα ΕΤΕΑ και υπουργείο Πολιτισμού

ΑΣΕΠ τελικά αποτελέσματα διαθεσιμότητα ΕΤΕΑ και υπουργείο Πολιτισμού Τα αποτελέσματα με τους τελικούς πίνακες εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια- κατάταξης υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από την κεντρική υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ.
Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 11/11/2013 - 16:02

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ ΑΣΕΠ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 3η ΥΠΕ ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ σήμερα 11/11/2013 εξέδωσε τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για την 3η ΥΠΕ .
Αποτελέσματα ΣΕΠΕ για την διαθεσιμότητα απο τον ΑΣΕΠ
Δημόσιο | 08/11/2013 - 14:54

Αποτελέσματα ΣΕΠΕ για την διαθεσιμότητα απο τον ΑΣΕΠ

Αποτελέσματα ΣΕΠΕ  για την διαθεσιμότητα απο τον ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα για την κατάταξη της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
ΑΣΕΠ αποτελέσματα ΟΓΑ και ΟΑΕΕ για την διαθεσιμότητα
Ασφάλιση | 08/11/2013 - 14:38

ΑΣΕΠ αποτελέσματα ΟΓΑ και ΟΑΕΕ για την διαθεσιμότητα

ΑΣΕΠ αποτελέσματα ΟΓΑ και ΟΑΕΕ για την διαθεσιμότητα Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα για την κατάταξη της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ
ΑΣΕΠ αποτελεσματα προκήρυξης 2Σ/2013
Θέσεις εργασίας | 08/11/2013 - 13:17

ΑΣΕΠ αποτελεσματα προκήρυξης 2Σ/2013

ΑΣΕΠ αποτελεσματα προκήρυξης 2Σ/2013 Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2Σ/2013 για τις προσλήψεις της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΟΑΕΔ και του υπ. Περιβάλλοντος
Δημόσιο | 07/11/2013 - 17:15

ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΟΑΕΔ και του υπ. Περιβάλλοντος

ΑΣΕΠ: Τελικοί πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του ΟΑΕΔ και του υπ. Περιβάλλοντος Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τον τελικό πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα της διαθεσιμότητας για το υπουργείο Περιβάλλοντος και τον ΟΑΕΔ
ΑΣΕΠ τελικά αποτελέσματα διαθεσιμότητας υπουργείου Ναυτιλίας
Δημόσιο | 06/11/2013 - 14:36

ΑΣΕΠ τελικά αποτελέσματα διαθεσιμότητας υπουργείου Ναυτιλίας

ΑΣΕΠ τελικά αποτελέσματα διαθεσιμότητας υπουργείου Ναυτιλίας Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τον τελικό πίνακα κατάταξης με τα αποτελέσματα της διαθεσιμότητας για το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Στα ΚΕΠΑ επιτυχόντες ΑΣΕΠ 8Κ και 9Κ
Ασφάλιση | 01/11/2013 - 18:43

Στα ΚΕΠΑ επιτυχόντες ΑΣΕΠ 8Κ και 9Κ

Στα ΚΕΠΑ επιτυχόντες ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ O υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, απαντώντας σε επερώτηση στην βουλή ανακοίνωσε ότι τα ΚΕΠΑ διοικητικά θα στελεχωθούν από του επιτυχόντες του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ.
ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 01/11/2013 - 14:59

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ και 6η ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ σήμερα Παρασκευή 1/11/2013 εξέδωσε τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ και την 6η ΥΠΕ για τρείς ειδικότητες.
ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΣΕΠΕ
Δημόσιο | 01/11/2013 - 10:08

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΣΕΠΕ

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΣΕΠΕ Το ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από το ΣΕΠΕ
ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το Υπουργείο Ανάπτυξης και του ΕΟΤ
Θέσεις εργασίας | 29/10/2013 - 14:58

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το Υπουργείο Ανάπτυξης και του ΕΟΤ

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το Υπουργείο Ανάπτυξης  και του ΕΟΤ Το ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)
ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΥΠΕΚΑ
Θέσεις εργασίας | 25/10/2013 - 11:45

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΥΠΕΚΑ

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΥΠΕΚΑ Το ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από το Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ
Δημόσιο | 24/10/2013 - 17:36

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ Το ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ
Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ απο ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας | 24/10/2013 - 16:35

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ απο ΑΣΕΠ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ απο ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε 4 ειδικότητες
ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το υπ. Πολιτισμού την ΓΓΑ και ΕΦΕΤ
Δημόσιο | 23/10/2013 - 14:53

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το υπ. Πολιτισμού την ΓΓΑ και ΕΦΕΤ

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το υπ. Πολιτισμού την ΓΓΑ και ΕΦΕΤ Το ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 23/10/2013 - 14:09

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε 7 ειδικότητες
ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το υπ. Ναυτιλίας τον ΟΑΕΕ και ΕΤΕΑ
Δημόσιο | 22/10/2013 - 15:11

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το υπ. Ναυτιλίας τον ΟΑΕΕ και ΕΤΕΑ

ΑΣΕΠ κατάταξη διαθεσιμότητας για το υπ. Ναυτιλίας τον ΟΑΕΕ και ΕΤΕΑ Το ΑΣΕΠ για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας κατάρτισε προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από υπουργείο Ναυτιλίας τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΕΑ.
Απόδειξη γλωσσομάθειας σε προκηρύξεις ΣΜΕ του ΑΣΕΠ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 21/10/2013 - 20:40

Απόδειξη γλωσσομάθειας σε προκηρύξεις ΣΜΕ του ΑΣΕΠ

Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη γλωσσομάθειας σε προκηρύξεις ΣΜΕ του ΑΣΕΠ Για την απόδειξη γλωσσομάθειας οι υποψήφιοι των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ με σύμβαση έργου ΣΜΕ πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
ΑΣΕΠ δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΣΜΕ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 21/10/2013 - 20:36

ΑΣΕΠ δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΣΜΕ

ΑΣΕΠ δικαιολογητικά για τις προκηρυξεις ΣΜΕ Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
Απόδειξη Χειρισμού Υπολογιστών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 21/10/2013 - 20:26

Απόδειξη Χειρισμού Υπολογιστών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Απόδειξη Χειρισμού Υπολογιστών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη χειρισμού Υπολογιστών που προσκομίζονται σε προκηρύξεις ΣΟΧ του ΑΣΕΠ.
Τα δικαιολογητικά για προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 21/10/2013 - 20:21

Τα δικαιολογητικά για προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ

Τα δικαιολογητικά για προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό . ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1, προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
Τα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ | 21/10/2013 - 20:15

Τα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Τα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΣΟΧ 3 Στο κεφάλαιο αυτό απαριθμούνται όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει ο υποψήφιος μαζί με το έντυπο αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 προκειμένου να αποδείξει τα προσόντα που επικαλείται.
Πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας και διαδικασία ΑΣΕΠ
Δημόσιο | 21/10/2013 - 16:08

Πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας και διαδικασία ΑΣΕΠ

Πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας και διαδικασία ΑΣΕΠ Το ΑΣΕΠ με ανακοίνωση του κάνει γνωστούς τους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων υπουργείων σε διαθεσιμότητα και καθορίζει την διαδικασία που θα μετακινηθούν στις νέες θέσεις
ΑΣΕΠ πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας και διαδικασία
Δημόσιο | 19/10/2013 - 10:57

ΑΣΕΠ πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας και διαδικασία

ΑΣΕΠ πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας και διαδικασία Το ΑΣΕΠ με ανακοίνωση του κάνει γνωστούς τους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων υπουργείων σε διαθεσιμότητα και καθορίζει την διαδικασία που θα μετακινηθούν στις νέες θέσεις
Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 17/10/2013 - 17:35

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2η ΥΠΕ Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε 4 ειδικότητες.
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 2η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 16/10/2013 - 15:36

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 2η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 2η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε 8 ειδικότητες.
ΑΣΕΠ οι μετατάξεις υπαλλήλων υπουργείου Υγείας σε διαθεσιμότητα
Δημόσιο | 11/10/2013 - 16:37

ΑΣΕΠ οι μετατάξεις υπαλλήλων υπουργείου Υγείας σε διαθεσιμότητα

ΑΣΕΠ οι μετατάξεις υπαλλήλων υπουργείου Υγείας σε διαθεσιμότητα Την κατάταξη της μοριοδότησης των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα του υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ σήμερα Παρασκευή 11/10 και καθορίζονται οι θέσεις που μετακινούνται οι παραπάνω υπάλληλοι.
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 1η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 10/10/2013 - 12:58

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 1η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 1η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 1η ΥΠΕ σε 5 ειδικότητες.
Παράταση από το ΑΣΕΠ για τα στοιχεία της διαθεσιμότητας ζητά το ΑΠΘ
Παιδεία | 09/10/2013 - 17:52

Παράταση από το ΑΣΕΠ για τα στοιχεία της διαθεσιμότητας ζητά το ΑΠΘ

Παράταση από το ΑΣΕΠ για τα στοιχεία της διαθεσιμότητας ζητά το ΑΠΘ Παράταση της προθεσμίας «για εύλογο χρονικό διάστημα» από το ΑΣΕΠ, ώστε να είναι σε θέση να καταχωρήσει στην σχετική ιστοσελίδα τους αιτούμενους πίνακες συνδρομής κριτηρίων με τα στοιχεία των διοικητικών υπαλλήλων ζητά με ομόφωνο ψήφισμά της η σύγκλητος του ΑΠΘ.
Την άλλη εβδομάδα στην βουλή το νομοσχέδιο για τις άδειες στο δημόσιο και το ΑΣΕΠ
Δημόσιο | 09/10/2013 - 13:54

Την άλλη εβδομάδα στην βουλή το νομοσχέδιο για τις άδειες στο δημόσιο και το ΑΣΕΠ

Την άλλη εβδομάδα στην βουλή το νομοσχέδιο για τις άδειες στο δημόσιο και το ΑΣΕΠ Την ερχόμενη εβδομάδα, το αργότερο, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ρυθμίσεις υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», καθώς σήμερα το μεσημέρι λήγει και η δημόσια διαβούλευση.
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων στα νοσοκομεία
Θέσεις εργασίας | 09/10/2013 - 12:56

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων στα νοσοκομεία

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων στα νοσοκομεία Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 3 4 και 6η ΥΠΕ σε 5 ειδικότητες.
Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία
Θέσεις εργασίας | 03/10/2013 - 15:47

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία Οι προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία θα γίνεται πλέον μόνο υπο την εποπτεία του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την διάταξη του νομοσχεδίου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση απο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 7η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 03/10/2013 - 15:24

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 7η ΥΠΕ

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προσλήψεων 7η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 7η ΥΠΕ σε 2 ειδικότητες.
Προσλήψεις ΑΣΕΠ κάλυψη θέσεων απο πίνακες επιλαχόντων
Θέσεις εργασίας | 03/10/2013 - 14:48

Προσλήψεις ΑΣΕΠ κάλυψη θέσεων απο πίνακες επιλαχόντων

Προσλήψεις ΑΣΕΠ κάλυψη θέσεων απο πίνακες επιλαχόντων Προσλήψεις με διαδικασίες εξπρές από το ΑΣΕΠ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλέπονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Στο ΙΚΑ οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ με τις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ/2008
Ασφάλιση | 03/10/2013 - 13:00

Στο ΙΚΑ οι επιτυχόντες των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ

Στο ΙΚΑ οι επιτυχόντες ΑΣΕΠ με τις προκηρύξεις 8Κ και 9Κ/2008 To υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δίνει λύση στο πρόβλημα των αδιόριστων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και επιτρέπει τον διορισμό τους στο ΙΚΑ.
Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
Παιδεία | 03/10/2013 - 09:07

Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

Παράταση ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ Παράταση έως 31-12-2013 ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ
Λύση για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ/2008
Εργασιακά | 02/10/2013 - 14:14

Λύση για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ/2008

Λύση για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ/2008 Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με όνομα «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» δίνεται λύση σε μία πολυετή εκκρεμότητα η οποία αφορούσε στους επιτυχόντες των προκηρύξεων 8Κ και 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ.
7η ΥΠΕ: Αποτελέσματα προσλήψεων στα νοσοκομεία
Θέσεις εργασίας | 01/10/2013 - 16:59

7η ΥΠΕ: Αποτελέσματα προσλήψεων στα νοσοκομεία

7η ΥΠΕ: Αποτελέσματα προσλήψεων στα νοσοκομεία Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 7η ΥΠΕ σε 14 ειδικότητες.
ΑΣΕΠ έγκριση για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία
Θέσεις εργασίας | 26/09/2013 - 18:46

ΑΣΕΠ έγκριση για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία

ΑΣΕΠ έγκριση για τις προσλήψεις με την κοινωφελή εργασία Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους δικτυακούς τόπους του (asep.gr) και του ΟΑΕΔ (oaed.gr) η Δημόσια Πρόσκληση για την απασχόληση 10.000 ανέργων ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης για την Κοινωφελή εργασία σε δήμους.
ΑΣΕΠ οι περισσότερες προσλήψεις συμβασιούχων το 2008
Θέσεις εργασίας | 19/09/2013 - 15:20

ΑΣΕΠ οι περισσότερες προσλήψεις συμβασιούχων το 2008

ΑΣΕΠ οι περισσότερες προσλήψεις συμβασιούχων το 2008 Διαβιβάστηκαν στοιχεία από το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις, το διάστημα 2004- 2009. Το 2008, οι περισσότερες προσλήψεις συμβασιούχων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου).
Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 4η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 19/09/2013 - 11:41

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 4η ΥΠΕ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 4η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 4η ΥΠΕ σε 4 ειδικότητες.
Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ
Θέσεις εργασίας | 19/09/2013 - 11:35

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ

Αποτελέσματα επικουρικού προσωπικού 2013 2η ΥΠΕ Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για τους πίνακες κατάταξης επικουρικού προσωπικού για την 2η ΥΠΕ σε δύο ειδικότητες.

Η Επικαιρότητα Τώρα