ΔΗΜΟΙ

14/02/2022 - 14:59

Ο Δρόμος των Ερωτευμένων βρίσκεται στη Γλυφάδα (φωτό)

Ο έρωτας γιορτάζει στη Γλυφάδα.
22/03/2016 - 18:50

Λύστε ηλεκτρονικά ζητήματα που αφορούν το Δήμο Πειραιά

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση των Πειραιωτών, στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει θέσει δωρεάν σε εφαρμογή ο δήμος Πειραιά με την επωνυμία «Pireapp», αλλά και της τηλεφωνικής γραμμής 15510, πως έχουν ως στόχο την καταγραφή και την άμεση επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας.
27/07/2013 - 17:54

Αίτηση για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη

Αίτηση για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη Κριτήρια και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις μειώσεις -απαλλαγές των τελών Καθαριότητας και φωτισμού στις παρακάτω κατηγορίες.
27/07/2013 - 12:50

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Τ.Μ. για ΔΕΗ

Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Τ.Μ. για ΔΕΗΓια την χορήγηση βεβαίωσης τετραγωνικών μέτρων για τη Δ.Ε.Η απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
26/07/2013 - 10:48

Αίτηση καταγγελίας παράνομης διαφήμισης

Αίτηση καταγγελίας παράνομης διαφήμισης Πως μπορώ να καταγγείλω παράνομη διαφήμιση;
26/07/2013 - 10:42

Αίτηση για άδεια διαφήμισης στον Δήμο

Αίτηση για άδεια διαφήμισης στον Δήμο Πως μπορώ να πάρω άδεια διαφήμισης;      Για άδειες υπαίθριας διαφήμισης Α', Β', Γ' κατηγορίας απαιτούνται τα κάτωθι:Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για εκτύπωση)
26/07/2013 - 09:48

Αίτηση για μεταβίβαση άδειας καταστήματος

Αίτηση για μεταβίβαση άδειας καταστήματος Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη Μεταβίβαση της Άδειας Λειτουργίας σε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο (σύμφωνα με τον Ν. 3463/06, άρθρο 80)   
26/07/2013 - 09:39

Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αίτηση για άδεια ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Διαδικασία     Δικαιολογητικά Προέγκρισης Για την προέγκριση ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν:
25/07/2013 - 13:09

Αίτηση βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου

Αίτηση βεβαίωση αρίθμησης ακινήτουΑρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για την λήψη βεβαίωσης αρίθμησης απαιτούνται τα εξής:
25/07/2013 - 08:59

Αίτηση άδεια εκσκαφής στον Δήμο

Αίτηση άδεια εκσκαφής (τομής)Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για έκδοση άδειας εκσκαφής  από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:
25/07/2013 - 08:50

Αίτηση αποχέτευσης

Αίτηση αποχέτευσης Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι περνάει μπροστά από το ακίνητο σας κεντρικός αγωγός  .
25/07/2013 - 08:35

Αίτηση για βεβαίωση υψομέτρου

Αίτηση για βεβαίωση υψομέτρου Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και δίνεται  όπου αυτό δεν είναι οριστικό. Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία
24/07/2013 - 09:21

Αίτηση για άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος

Αίτηση για άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος     Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
24/07/2013 - 09:09

Αίτηση για κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη

Αίτηση για κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από Δημότη    Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από Δημότη απαιτούνται τα εξής: Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.
23/07/2013 - 19:03

Αίτηση για Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από το Δήμο

Αίτηση για Κατασκευή ή ανακατασκευή πεζοδρομίου από το Δήμο Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία
23/07/2013 - 18:59

Αίτηση ανάκτησης επωνύμου από έγγαμες γυναίκες

Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες - σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες - τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
22/07/2013 - 09:05

Αίτηση για διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων

Αίτηση για διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων
22/07/2013 - 08:58

Αίτηση για μεταβολή θρησκεύματος στο ληξιαρχείο

Αίτηση για μεταβολή θρησκεύματος στο ληξιαρχείο
22/07/2013 - 08:56

Αίτηση Δήλωση Επωνύμου στο ληξιαρχείο

Αίτηση Δήλωση Επωνύμου στο ληξιαρχείο
22/07/2013 - 08:44

Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα

Πρόσληψη πατρώνυμου & Πρόσληψη επωνύμου πατέρα
Σελίδα 1 από 4

Η Επικαιρότητα Τώρα