ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

16/12/2020 - 19:39

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές δρομολογίων για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Ανακοίνωση απο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για μεταβολές ορισμένων δρομολογίων παραμονή και ανήμερα των εορτών.
27/10/2013 - 22:54

Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών

Αίτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
27/10/2013 - 22:50

Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ

Αίτηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
27/10/2013 - 22:08

Αίτηση ανανέωσης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

Αίτηση ανανέωσης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
27/10/2013 - 22:02

Αίτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)

Αίτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ)
27/10/2013 - 21:58

Αίτηση μετατροπής άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική

Αίτηση μετατροπής άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση
27/10/2013 - 21:53

Αίτηση μετατροπής άδειας οδήγησης σε Ελληνική ( Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Κύπρο )

Αίτηση μετατροπής άδειας οδήγησης σε Ελληνική ( Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Κύπρο ) Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Κύπρο σε αντίστοιχη ελληνική
21/10/2013 - 22:17

Αίτηση αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγο απώλειας

Αίτηση αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγο απώλειας Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε., λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
21/10/2013 - 21:53

Αίτηση αντικατάστασης άδειας οδήγησης με κοινοτικού τύπου

Αίτηση αντικατάστασης άδειας οδήγησης με κοινοτικού τύπου Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου
21/10/2013 - 20:59

Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης

Αίτηση για ανανέωση άδειας οδήγησης
21/10/2013 - 20:50

Αίτηση για επέκταση άδειας οδήγησης στην Δ κατηγορία

Αίτηση για επέκταση άδειας οδήγησης στην Δ κατηγορία Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄
21/10/2013 - 20:21

Αίτηση για επέκταση άδειας σε Γ κατηγορία

Αίτηση για επέκταση άδειας σε Γ κατηγορία Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄
21/10/2013 - 20:15

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β Αίτηση διαδικασία

Άδεια οδήγησης κατηγορίας Β Αίτηση διαδικασία Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ (αρχική ή επέκταση)
21/10/2013 - 20:09

Αίτηση έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α

Αίτηση έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α΄ (αρχική ή επέκταση)

Η Επικαιρότητα Τώρα