ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

14/09/2013 - 10:37

Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για εξαγωγή ιχθυοτροφών (ΑΚΠ18)

Χορήγηση Κτηνιατρικού Υγειονομικού Πιστοποιητικού για εξαγωγή ιχθυοτροφών (ΑΚΠ18)
14/09/2013 - 10:34

Αίτηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας ζωικών υποπροϊόντων (ΑΚΠ17)

Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας λειτουργίας ζωικών υποπροϊόντων (ΑΚΠ17)
14/09/2013 - 10:29

Αίτηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων (ΑΚΠ16)

Χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης ζωικών υποπροϊόντων (ΑΚΠ16)
14/09/2013 - 10:24

Αίτηση αντικατάστασης άδειας ή πτυχίου χειριστή γεωργικών μηχανημάτων ξένης χώρας

Αντικατάσταση άδειας ή πτυχίου χειριστή γεωργικών μηχανημάτων ξένης χώρας
14/09/2013 - 10:21

Αίτηση αντικατάσταση πτυχίων και αδειών οδηγών γεωργικών μηχανημάτων (ΑΚΠ13)

Απώλεια- Αντικατάσταση πτυχίων και αδειών οδηγών γεωργικών μηχανημάτων (ΑΚΠ13)
14/09/2013 - 10:19

Αίτηση θεώρηση άδειας ή πτυχίου χειριστού γεωργικού μηχανήματος (ΑΚΠ12)

Θεώρηση άδειας ή πτυχίου χειριστού γεωργικού μηχανήματος (ΑΚΠ12)
14/09/2013 - 10:15

Αίτηση βεβαίωσης καταλληλότητας αμαξωμάτων, χύδην μεταφοράς σιτηρών, βάμβακος, ογκομετρικών

Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας αμαξωμάτων, χύδην μεταφοράς σιτηρών, βάμβακος, ογκομετρικών
14/09/2013 - 10:04

Αίτηση αποπεράτωσης κατασκευής θερμοκηπίου

Χορήγηση βεβαίωσης αποπεράτωσης κατασκευής θερμοκηπίου σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη - τύπο (ΑΚΠ11)
14/09/2013 - 09:58

Αίτηση κατασκευής οικίσκου στέγασης αντλητικού συγκροτήματος σε πηγάδι γεώτρησης

Χορήγηση βεβαίωσης αναγκαιότητας κατασκευής οικίσκου στέγασης αντλητικού συγκροτήματος σε πηγάδι γεώτρησης (ΑΚΠ10)
14/09/2013 - 09:55

Αίτηση εξουσιοδοτήσεων συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων συνεργείων επισκευής γεωργικών μηχανημάτων για τεχνικό έλεγχο μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων (εισαγομένων και κυκλοφορούντων) (ΑΚΠ9)
14/09/2013 - 09:42

Αίτηση ηλεκτροδότηση πηγαδιού – γεώτρησης

Αίτηση ηλεκτροδότηση πηγαδιού – γεώτρησης (ΑΚΠ8)Δικαιολογητικά
14/09/2013 - 09:38

Αίτηση για ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Αίτηση για ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικής πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ΑΚΠ7)
08/09/2013 - 11:26

Αίτηση για ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου

Ηλεκτροδότηση θερμοκηπίου (ΑΚΠ6)Δικαιολογητικά
08/09/2013 - 11:23

Χορήγηση αντιγράφου δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος

Χορήγηση αντιγράφου δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος (ΑΚΠ5)Διαδικασία
08/09/2013 - 11:20

Έκδοση δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος

Έκδοση δελτίου ταξινόμησης γεωργικού μηχανήματος (ΑΚΠ4)
08/09/2013 - 11:17

Χορήγηση βεβαίωσης Διαγραφής Μεταγραφής γεωργικού μηχανήματος

Χορήγηση βεβαίωσης Διαγραφής-Μεταγραφής γεωργικού μηχανήματος (ΑΚΠ3)Διαδικασία
08/09/2013 - 11:13

Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς

Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας γεωργικού μηχανήματος λόγω απώλειας ή φθοράς του πρωτοτύπου (ΑΚΠ2), (ΑΚΠ2α)Διαδικασία
08/09/2013 - 11:12

Μεταβίβαση γεωργικών μηχανημάτων αποθανόντος ιδιοκτήτη

Μεταβίβαση γεωργικών μηχανημάτων αποθανόντος ιδιοκτήτη
08/09/2013 - 11:04

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας γεωργικών μηχανημάτων (ΑΚΠ1), (ΑΚΠ1α), (ΑΚΠ1β), (ΑΚΠ1γ)Διαδικασία
08/09/2013 - 11:01

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τη μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από άλλη Περιφερειακή Ενότητα

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τη μεταβίβαση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους από άλλη Περιφερειακή Ενότητα (ΑΛ21)Διαδικασία
Σελίδα 1 από 4

Η Επικαιρότητα Τώρα