ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

14/07/2013 - 20:42

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
14/07/2013 - 20:40

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ
14/07/2013 - 20:35

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
14/07/2013 - 20:29

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
14/07/2013 - 20:23

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ
14/07/2013 - 20:20

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
14/07/2013 - 20:17

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
14/07/2013 - 20:15

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α.Ε .
14/07/2013 - 20:00

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
14/07/2013 - 19:58

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
14/07/2013 - 19:56

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
14/07/2013 - 19:53

ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
14/07/2013 - 19:50

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
14/07/2013 - 19:46

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
14/07/2013 - 19:43

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
14/07/2013 - 19:35

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
14/07/2013 - 19:33

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)
14/07/2013 - 19:27

ΑΙΤΗΣΗ Ι.Ν.Ο.Δ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ι.Ν.Ο.Δ.)
14/07/2013 - 19:25

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
14/07/2013 - 19:22

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η Επικαιρότητα Τώρα