Διορθώσεις για λάθη στο τέλος ακινήτων για το 2013

Διορθώσεις για λάθη στο τέλος ακινήτων για το 2013 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, όσοι πολίτες έχουν εντοπίσει λάθη σε στοιχεία ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (επιφάνεια, τιμή ζώνης, παλαιότητα) πρέπει να υποβάλουν στον αρμόδιο δήμο αίτημα διόρθωσής τους μέχρι τη 15η Μαΐου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεταβούν στους δήμους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα στοιχεία στο παρελθόν για τον υπολογισμό του ειδικού τέλους ακινήτων. Μετά την επεξεργασία των νέων στοιχείων από τους δήμους, αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας μέχρι την 31η Μαΐου 2013. Σημειώνεται ότι το ΕΕΤΑ θα είναι μειωμένο κατα 15% το 2013. Το τέλος θα καταβληθεί βάσει νόμου και στα ακίνητα που δεν έχουν αποπερατωθεί, όπως άλλωστε προβλεπόταν και μέχρι σήμερα με διοικητικές πράξεις. Oι συντελεστές παραμένουν ίδιοι με εκείνους που υπολογιζόταν το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), δηλαδή το 2012, και το ποσό που θα προκύπτει θα μειώνεται κατά 15%. Δηλαδή, κάποιος που πλήρωνε ειδικό τέλος 1.000 ευρώ τον χρόνο, το 2013 θα πληρώσει 850 ευρώ. Οι πρώτοι λογαριασμοί για το ΕΕΤΑ του 2013 αναμένεται να αποσταλούν από τη ΔΕΗ και τους παρόχους τον Ιούνιο ή το αργότερο τον Ιούλιο. Για τα ακίνητα εκτός αντικειμενικών τιμών οι τιμές ζώνης για τον υπολογισμό του τέλους θα αναπροσαρμοσθούν από 3 ευρώ το τ.μ., που ήταν το 2012, με τη μέση τιμή ζώνης του δήμου στον οποίον ανήκουν. Φόρο θα κληθούν να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. πηγη:Καθημερινή
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:17

Η Επικαιρότητα Τώρα