Επιτρέπονται οι πωλήσεις ακινήτων για οφειλές στο δημόσιο

Επιτρέπονται οι πωλήσεις ακινήτων για οφειλές στο δημόσιο Επιτρέπονται πλέον οι πωλήσεις ακινήτων για μερική εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά υπό προϋποθέσεις Οι οφειλέτες του Δημοσίου θα έχουν τη δυνατότητα να πωλούν ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους για να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο, ακόμη και αν το ποσό είσπραξης από την πώληση είναι μικρότερο του χρέους τους. Αυτό προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής από την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει η μεταβίβαση του ακινήτου, είναι το υπόλοιπο της οφειλής να διασφαλίζεται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου ή από εγγυήσεις τρίτων. Στην απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών διευκρινίζεται ακόμη ότι η βεβαίωση οφειλής θα δίδεται εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας για τον οφειλέτη.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:19

Η Επικαιρότητα Τώρα