Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού

Αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών επανακαθορίστηκε στα 5.150 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο η τιμή ζώνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων στη Β' ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το διάστημα από 1 Μαρτίου 2007 έως και 17 Μαρτίου 2011. Η τιμή αυτή είχε διαμορφωθεί στα 4.100 ευρώ ανά τ.μ. ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε δικαιώσει κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν προσφύγει κατά της αύξησης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων το 2007. Το υπουργείο Οικονομικών, με τη νέα απόφαση επανακαθορισμού της τιμής ζώνης, υιοθετεί τις συστάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο επανακαθορισμός της τιμής ζώνης σημαίνει ότι οι αγοραπωλησίες ακινήτων που έγιναν κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου 2007 έως 17 Μαρτίου 2011 θα επιβαρυνθούν αναδρομικά με τον πρόσθετο φόρο που προκύπτει λόγω αυξημένης φορολογητέας αξίας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:19

Η Επικαιρότητα Τώρα