Εγκρίθηκε ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της διαφθοράς

Εγκρίθηκε ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της διαφθοράς Παρεμβάσεις σε νόμους και θεσμούς καθώς και στις διαδικασίες ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών προβλέπει μεταξύ άλλων το στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς που εγκρίθηκε από το συμβούλιο μεταρρύθμισης. Το συμβούλιο μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, και τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού Γιώργου Μαυραγάνη, του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, του προέδρου του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) Πάνου Τσακλόγλου και της συμβούλου Σοφίας Ρίτσου. Ειδικότερα τα μέτρα που θα ληφθούν ανά τομέα παρέμβασης είναι τα ακόλουθα: 1. Για την ενίσχυση του νομικού και θεσμικού πλαισίου προβλέπονται άμεσα νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές σε τομείς όπως στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στη διαδικασία επιστροφών φόρων, στις ποινές και τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, στις εγγυήσεις που διασφαλίζουν τις απαιτήσεις του δημοσίου, στη θεσμοθέτηση διαφανών διαδικασιών πειθαρχικής αντιμετώπισης υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, στους νόμους προστασίας τόσο των πληροφοριοδοτών περιπτώσεων διαφθοράς όσο και των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών από κακόβουλες ενέργειες. Επίσης προβλέπεται βελτίωση των νόμων περιουσίας με στόχο να γίνουν απλούστεροι, δικαιότεροι και βασισμένοι σε διεθνείς πρακτικές. 2. Για την ενίσχυση των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων προβλέπονται: - Δημιουργία και ενίσχυση λειτουργίας Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. - Ενδυνάμωση και ενίσχυση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. - Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για υποθέσεις διαφθοράς υπαλλήλων σε περιοχές υψηλού κινδύνου. - Δημιουργία δεικτών αποδοτικότητας - αποτελεσματικότητας στην ανίχνευση και τη δίωξη εγκληματικών πράξεων διαφθοράς. - Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πειθαρχικών διαδικασιών και της τελικής έκβασής τους. - Αξιολόγηση για το πώς να αντιμετωπιστεί η διαφθορά για θέματα που σχετίζονται με την απάτη και συνδέονται ειδικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. - Ειδική εκπαίδευση και σεμινάρια από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου προς τους ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών (προϊσταμένους, διευθυντές κλπ) σε σχέση με την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς. - Αντικειμενική επιλογή υποθέσεων για τον έλεγχο των φορολογούμενων βάσει επικινδυνότητας. 3. Για την ενίσχυση της συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών προβλέπονται εκτός των άλλων: - Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το Γενικό Επιθεωρητή, τον Εισαγγελέα και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. - Ενίσχυση και επέκταση της δυνατότητας διασταύρωσης στοιχείων από τρίτες πηγές και άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η Γ.Γ.Π.Σ. αναφορικά με την ηλεκτρονική (on-line) λήψη στοιχείων από τρίτους, μέσω συμφωνίας που θα καλύπτει ολόκληρο τον κρατικό τομέα. - Ενίσχυση και αξιοποίηση των πληροφοριακών στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών. 4. Για την ενίσχυση της πρόληψης, της ευαισθητοποίησης και της δημόσιας ακεραιότητας προβλέπονται μεταξύ άλλων : - Η ενθάρρυνση για καταγγελίες διαφθοράς στο υπουργείο Οικονομικών. - Η δυνατότητα χρήσης βραβείων και κινήτρων για καινοτόμες λύσεις μείωσης της διαφθοράς. - Η καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία σε θέματα ακεραιότητας για την ευαισθητοποίηση των μαθητών, αναφορικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις της διαφθοράς σε σχέση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο. - Η δημιουργία κώδικα Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας στον οποίο εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φορολογική & Τελωνειακή Διοίκηση. - Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με την ενίσχυση της ενημέρωσης μέσω διαδικτυακής πύλης και παροχή νομοθεσίας, ερμηνείας νόμων, διαδικασιών αλλά και παροχή συμβουλών και απαντήσεων σε ερωτήματα. - Η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με τη δημιουργία και στελέχωση τμήματος ενημέρωσης πολιτών σε κάθε μεγάλη Δ.Ο.Υ αφού η άγνοια αποτελεί σημαντική πηγή διαφθοράς. - Η δημιουργία σύγχρονης και αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και υπηρεσιακή εξέλιξή τους βάσει αυτής. Με αφορμή την ανακοίνωση του Στρατηγικού Σχεδίου, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε: «Στη διαδικασία απάλειψης του φαινομένου της διαφθοράς καθοριστικό ρόλο θα παίξει η ομογενοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας που διέπουν τον φορολογικό μηχανισμό. Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αποσκοπεί στην αυτοπροστασία της ίδιας της Φορολογικής Διοίκησης που πρέπει να αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία και να διαδραματίσει τον καθοριστικό ρόλο που της αναλογεί στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:21

Η Επικαιρότητα Τώρα