Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών με τεκμηρια το 2013

Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών με τεκμηρια το 2013 Νέου τύπου τεκμήρια για τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,θεσπίζει το υπουργείο Οικονομικών. Τα νέα τεκμήρια σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος κινείται στα πρότυπα του αμερικανικού συστήματος φορολογικών ελέγχων, με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών να γίνεται αυτόματα από την Εφορία με κριτήρια το είδος, το χρόνο και την έδρα το επαγγέλματος, τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες μισθοδοσίας, τα μεσα περιθώρια και τα έσοδα του κλάδου. Ενεργοποιούνται με καθυστέρηση 14 μηνών, οι έμμεσες μέθοδοι τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων. Φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών 2013 Με ένα «πλέγμα» έξι κριτηρίων θα προσδιορίζεται εφεξής το τεκμαρτό εισόδημα 800.000 ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ εισάγονται νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια για τη φορολόγηση 5,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων. Τα μέτρα ενεργοποιούνται με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες υπεγράφησαν χθες και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους που τις συνοδεύουν. Το οικονομικό επιτελείο επίσπευσε τις διαδικασίες, καθώς έπειτα από συμφωνία με την τρόικα το νέο μοντέλο εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων και περιστολής της φοροδιαφυγής θα έπρεπε να επικυρωθεί πριν από την ερχόμενη Δευτέρα, ημέρα διεξαγωγής του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Έτσι ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας θα έχει άλλο ένα ατού στα χέρια του σε μία κρίσιμη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας θα αποφασισθεί η εκταμίευση 4,2 δισ. ευρώ τουλάχιστον, χωρίς να αποκλείεται και προκαταβολική αποδέσμευση επιπλέον 3,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν στη δόση του Ιουνίου. Η απόφαση για τα νέα τεκμήρια και τα ληξιπρόθεσμα Η εγκύκλιος ορίζει τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων με τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα εισοδήματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών θα προσδιορίζονται με βάση έξι κριτήρια: -Τις καταθέσεις τους στις τράπεζες και τις λοιπές μορφές αποταμιεύσεων (μετοχές, ομόλογα κ.λ.π.).-Τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.-Τις δαπάνες διαβίωσης τους.-Την έδρα της επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα έξοδα μισθοδοσίας.-Την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου.-Την σχέση της τιμής πώλησης στο συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Στο πλαίσιο των νέων αυτών ελεγκτικών διαδικασιών θα προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των φορολογικών αρχών και το δικαίωμα των αρμοδίων υπαλλήλων να ελέγχουν εξονυχιστικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων. Η Εφορία θα προσδιορίζει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα και θα επιβάλλει τεκμαρτό φόρο ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχει εμφανίσει ο φορολογούμενος. Θα συντάσσεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με τον πρόσθετο φόρο και οι ελεγκτικές αρχές θα ειδοποιούν τον υπόχρεο για την καταβολή του φόρου η σε περίπτωση ένστασής του, να αποδείξει ότι τα πραγματικά του εισοδήματα είναι χαμηλότερα από αυτά που προσδιόρισε η εφορία. Οι δόσεις για την εξόφληση χρεών στην Εφορία Σε εφαρμογή μπαίνει η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία, η οποία αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία των φορολογουμένων να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε μεγάλο αριθμό δόσεων. Σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος που κατάρτισε το υπουργείο Οικονομικών, ρυθμίζονται χρέη προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31/12/2012. Ειδικότερα στην εγκύκλιο προβλέπεται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31η/12/2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα τελωνεία, δύναται να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και να καταβάλλονται ως εξής:1)με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30/6/2013.2)με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2014.3) με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2015.4) με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2016.5) με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και 30/6/2017. Νέοι φορολογικοί έλεγχοι στα πρότυπα του αμερικάνικου μοντέλου Ένα νέο πλαίσιο για τους φορολογικούς ελέγχους θεσμοθετεί το υπουργείο Οικονομικών. Είναι βασισμένο στα πρότυπα του αμερικάνικου μοντέλου που εφαρμόζεται το IRS. Αυτό προβλέπει την καθιέρωση ενός συστήματος επιλογής υποθέσεων για τακτικό φορολογικό έλεγχο, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά σε μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Με αυτό το πλαίσιο και οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέγονται κάθε χρόνο για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται από συγκεκριμένος καταλόγους, οι οποίοι θα καταρτίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων, δηλαδή το κατά πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβεται φοροδιαφυγή πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά που διαπιστώνεται. ΠΗΓΗ: Έθνος
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:21

Η Επικαιρότητα Τώρα