Νέοι έλεγχοι απο την εφορία σε καταθέτες του εξωτερικού

Νέοι έλεγχοι απο την εφορία σε καταθέτες του εξωτερικού Ελέγχους θα κάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις δηλώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 μεγάλα ποσά που δεν μπόρεσαν να δικαιολόγησουν στην εφορία. Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα είναι οι πρώτοι που θα ελεγχθούν με έμμεσες τεχνικές ελέγχου, δηλαδή μέσα από σύνθετες διασταυρώσεις που θα προσδιορίζουν τα εισοδήματά τους βάσει τις δηλούμενες δαπάνες τους, το ύψος των καταθέσεών τους, τον τρόπο διαβίωσής τους (τεκμαρτές δαπάνες), την ακίνητη περιουσία τους και τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία (μετοχές, ομόλογα, ασφαλιστικά προγράμματα) κ.λπ. Σημειώνεται πως από τους 54.246 φορολογουμένους που το διάστημα 2009-2011 μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις ύψους περίπου 22 δισ. ευρώ, οι 24.710 φορολογούμενοι με καταθέσεις ύψους 7 δισ. ευρώ έλαβαν ειδοποιητήρια από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να δικαιολογήσουν τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων τους και των χρημάτων που έστειλαν στο εξωτερικό. Από τους 11.000 φορολογουμένους οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν, οι 8.500 δεν βρέθηκαν βάσει διεύθυνσης και τα ειδοποιητήρια του υπουργείου Οικονομικών επέστρεψαν πίσω. Ωστόσο, 2.500 φορολογούμενοι έλαβαν την ειδοποίηση της ΓΓΠΣ και δεν μπήκαν στον κόπο να δικαιολογήσουν τα εμβάσματά τους. Αυτοί θα αποτελέσουν και την πρώτη «δεξαμενή» φορολογουμένων που θα ελεγχθούν με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, ενώ σε δεύτερη φάση αναμένεται να ελεγχθούν και όλοι οι εμβασματούχοι που «υποδειχθούν» από το νέο σύστημα πως πρέπει να διερευνηθούν οι υποθέσεις τους. Βάσει αλγορίθμου. Μετά την υπογραφή από τον υφυπουργό Γ. Μαυραγάνη της απόφασης με την οποία ενεργοποιούνται στην πράξη οι διατάξεις του άρθρου 67Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι επιτηδευματίες θα αξιολογούνται και θα ελέγχονται με βάση το «οικονομικό προφίλ» τους, το οποίο θα προκύπτει βάσει ειδικών μαθηματικών τύπων που λαμβάνουν υπόψη τόσο τα πραγματικά όσο και τα τεκμαρτά εισοδήματα (ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, η καθαρή θέση του φορολογουμένου, το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά, mark up method κ.λπ.). Με τις τεχνικές αυτές θα προσδιορίζονται και τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά και οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των επιτηδευματιών. Πρέπει να σημειωθεί πως οι έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού των εισοδημάτων είναι μαχητές και έτσι δίνεται η δυνατότητα ανταπόδειξης στον φορολογούμενο, πριν από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων. Για την αποφυγή λοιπών λαθών και για να μην αδικείται ο φορολογούμενος, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής μονάδας πριν από την έκδοση των φύλλων ή πράξεων καταλογισμού θα τον καλεί σε ακρόαση. Οι τεχνικές. Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών ρωτήθηκε από «ΤΑ ΝΕΑ» για τις αιτιάσεις που έχουν εγερθεί - μεταξύ άλλων και από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής - για τη συνταγματικότητα των έμμεσων τεχνικών ελέγχου και των διατάξεων του Ν. 4079/2012. Σύμφωνα με αυτές τις αιτιάσεις, η χρήση εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, οι οποίες δεν έχουν γενική εφαρμογή στο σύνολο των φορολογουμένων και δεν εφαρμόζονται μόνο όταν η φορολογική Αρχή αδυνατεί να προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του επιτηδευματία λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ή ανακρίβειάς τους, αντίκειται στην αρχή της ισότητας. «Οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου εφαρμόζονται διεθνώς από τα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη. Πλέον δεν θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος βάσει του ΑΦΜ των φορολογουμένων, αλλά έλεγχος βάσει των διασταυρούμενων στοιχείων. Μπορεί να εγείρεται ζήτημα για το τι συμβαίνει όταν τα τεκμήρια που χρησιμοποιούνται δεν είναι ακριβή, ωστόσο για τον λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα ανταπόδειξης στον φορολογούμενο. Σε κάθε περίπτωση, εάν τελικά υπάρξει προσφυγή φορολογουμένων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αυτό θα κρίνει για το εάν αυτές οι τεχνικές ελέγχου είναι αντισυνταγματικές ή όχι» τόνισε σχετικώς το έμπειρο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. πηγη:ταΝΕΑ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:21

Η Επικαιρότητα Τώρα