Ρύθμιση χρεών στην εφορία 2013 προϋποθέσεις

Ρύθμιση χρεών στην εφορία 2013 δόσεις προϋποθέσεις Ξεκινά η νέα ρύθμιση χρεών προς την Εφορία, οπου και θα είναι η τελευταία ευκαιρία των φορολογουμένων να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν χαρακτηριστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι και το τέλος που 2012 Για τις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους που οφείλουν στο Δημόσιο προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλομένων έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά με εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων από 25% έως 50%. Προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιο στη ρύθμιση χρεών της εφορίας με τις πολλές δόσεις είναι, μεταξύ άλλων: 1) οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 31η-12-2012, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία του Κράτους, μπορούν να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον γίνει αίτηση από τον οφειλέτη και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία. Οι δόσεις μπορούν να καταβάλλονται ως εξής: α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις30-6-2013β) με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2014,γ) με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2015,δ) με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2016,ε) με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2017. Για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς επίσης και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1-1-2013 και μετά. Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης που θα κληθεί να πληρώνει. 2) Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της παραπάνω ρύθμισης θα έχουν την δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012 οφειλές τους προς το Δημόσιο, σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής από ένα μέρος των προσαυξήσεων, ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποπληρώσει την οφειλή του αλλά μπορεί να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων. Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:21

Η Επικαιρότητα Τώρα