Παράταση για την προσαρμογή στις παιδικές χαρές των δήμων

13/05 / 2013 12:33
Παράταση για την προσαρμογή στις παιδικές χαρές των δήμων Παράταση δύο ετών δόθηκε στους δήμους ώστε να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές που λειτουργούν στα γεωγραφικά τους όρια στις τεχνικές προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί από το 2009. Συγκεκριμένα με νεότερη απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι τις 31/12/2014. Οι δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να προβούν στην σχετική διαδικασία μέχρι το τέλος του 2012. Ωστόσο με δεδομένες τις περικοπές και την έλλειψη χρηματοδοτήσεων η κεντρική διοίκηση αναγκάστηκε μετά από αιτήματα των δήμων να προβεί σε νέα παράταση της ισχύς του άρθρου 12 της αρ. 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ Β΄ 931). Η σχετική απόφαση καθόριζε τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων. Στην ίδια απόφαση καθοριζόταν τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μεταξύ άλλων ο χώρος που πρόκειται να δημιουργηθεί μία παιδική χαρά πρέπει να συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών: α) να μην γειτνιάζει με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά. β) να μην γειτνιάζει με δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Όταν γειτνιάζει με οδικό ή σιδηροδρομικό δίκτυο που προκαλεί υψηλό θόρυβο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ηχοπροοτασίας. γ) να μην βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από εγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (κεραίες εκπομπής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφωνίας) ή πυλώνες υψηλής τάσης κ.λπ. δ) να μη βρίσκεται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως ατολισθήσεις, κατακριμνήσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). στ) να μην είναι οπτικά απομονωμένος. ε) να μην έχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.). ζ) να υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.). Επιπλέον η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει, είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα ένα μέτρο, ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, κατάλληλο και επαρκή φωτισμό, επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς, βρύση με πόσιμο νερό, σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη Βροχή, καλάθια απορριμμάτων, σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς και σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:24

Η Επικαιρότητα Τώρα