Εγκύκλιος για μείωση της γραφειοκρατίας

Εγκύκλιος για μείωση της γραφειοκρατίας Στη μείωση της γραφειοκρατίας και την επίσπευση του διοικητικού έργου, πέρα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί με τον περιορισμό των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και έγγραφα, αποσκοπεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέσω υπουργικών αποφάσεων και όχι των Προεδρικών Διαταγμάτων, που είναι «χρονοβόρα» και «επιβαρύνουν τη λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας». Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, για την ταχύτερη προώθηση των διοικητικών υποθέσεων, ύστερα από πρόταση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, αντί της έκδοσης κανονιστικού διατάγματος, προβλέπεται έκδοση κανονιστικής πράξης από άλλο όργανο της διοίκησης όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. Τονίζεται δε ότι η πρακτική των προεδρικών διαταγμάτων «έχει αρνητικές συνέπειες, αφενός επειδή καθυστερεί την έκδοση της σχετικής κανονιστικής πράξης, λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας (κατάρτιση, υπογραφή, επεξεργασία από το ΣτΕ κλπ) και αφετέρου επειδή επιβαρύνει το ΣτΕ με πληθώρα σχεδίων διαταγμάτων τα οποία δεν έχουν ευρύτερη σημασία». Τέλος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα και προκειμένου να καταρτιστούν και να προωθηθούν τα προεδρικά διατάγματα κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του ν. 3613/2007, καλεί τις υπηρεσίες: α) Να καταγράψουν τις κείμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις της αρμοδιότητάς τους που χορηγούν εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων. β) Να επισημάνουν ποιες από αυτές θα μπορούσαν να τροποποιηθούν, ώστε να χορηγούν εξουσιοδότηση σε άλλα όργανα της Διοίκησης πχ υπουργούς, όταν πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερου θέματος ή θέματος με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. γ) Να αποστείλουν τους συμπληρωμένους πίνακες, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 10 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:24

Η Επικαιρότητα Τώρα