Νεες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό απο το ΑΣΕΠ

Νεες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό απο το ΑΣΕΠ Στην έγκριση νέων ανακοινώσεων-επαναπροκηρύξεων για θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο πολιτισμό και συγκεκριμένα για φυλακτικό προσωπικό που έμειναν κενές, θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στον τομέα του πολιτισμού. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, και μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού). Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει και πάλι την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, εκπόνησε νέο υπόδειγμα ανακοίνωσης (πρόσκλησης-ενημέρωσης δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους), το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους φορείς και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της ανακοίνωσης και την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (κανόνες δημοσιότητας, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων, αποστολή πινάκων κατάταξης και αιτήσεων ενισταμένων στο ΑΣΕΠ κ.λπ.). Oι θέσεις εργασίας κοινωφελους εργασίας στον πολιτισμό θα αναρτούνται εδώ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:33

Η Επικαιρότητα Τώρα