Αυτοματοποιημένη έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Αυτοματοποιημένη έκδοση φορολογικής ενημερότητας Επιτροπή που συστήνεται απο το υπουργείο Οικονομικών, θα διερευνηθεί η δυνατότητα πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας με στόχο αυτό να χορηγείται χωρίς να απαιτείται η παρουσία του φορολογούμενου στις ΔΟΥ. Παράλληλα με άλλη επιτροπή για τη μελέτη και τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των υποθέσεων κεφαλαίου που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα συνέστησε το υπουργείο Οικονομικών. Σε ό,τι αφορά στην απόφαση για τον καθορισμό των κριτηρίων ελέγχων των υποθέσεων κεφαλαίου στην απόφαση προβλέπεται ότι μεταξύ αυτών θα πρέπει να είναι: - Η νομική μορφή της επιχείρησης και η κατηγοριών των βιβλίων που τηρεί. - Τα οικονομικά δεδομένα της όπως το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, οι δαπάνες, τα κέρδη, οι ζημιές κτλ. - Χωροταξικά και χρονικά δεδομένα όπως ο τρόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες κ.ά.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα