Σε πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ο δήμος Θεσσαλονίκης

21/05 / 2013 15:54
Σε πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ο δήμος Θεσσαλονίκης Την υπαγωγή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Προϋπόθεση της υπαγωγής του Δήμου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η υπογραφή συμφώνου αποδοχής των όρων εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς -εκτός Γενικής Κυβέρνησης- για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου παραστατικού και οι οποίες έχουν αποσταλεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης , οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς τρίτους (παραστατικά έκδοσης ως 30-6-2012 που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι σήμερα) ανέρχονται σε 44.585.051,93 ευρώ εκ των οποίων τα 38.939.542,64 αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις απαλλοτριώσεων και τα υπόλοιπα 5.645.509,29 αφορούν λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους (προμηθευτές, εργολάβους κλπ). Τονίζεται, άλλωστε, ότι στόχος της ένταξης του Δήμου στη σχετική ρύθμιση είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατασχέσεων από ιδιοκτήτες που η ιδιοκτησία τους απαλλοτριώθηκε και θα πρέπει να τους δοθεί η ορισθείσα αποζημίωση αλλά και η αποφυγή του κινδύνου καταβολής τόκων και δικαστικών εξόδων σε προμηθευτές του Δήμου που οι οφειλές τους έχουν ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμες και ενδέχεται να προσφύγουν δικαστικά.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα