ΣτΠ: Απαράδεκτη η μακροχρόνια κράτηση αλλοδαπών ανηλίκων

Συνήγορος του Πολίτη :Απαράδεκτη η μακροχρόνια κράτηση αλλοδαπών ανηλίκων Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, τη μακροχρόνια διοικητική κράτηση ανηλίκων, με επιστολή του προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Ταυτόχρονα επισημαίνει την «ανάγκη, βάσει και των προβλέψεων των διεθνών συμβάσεων, να περιοριστεί αυτή στον ελάχιστο δυνατό χρόνο που είναι αναγκαίος για την καταγραφή των στοιχείων τους και την παραπομπή τους σε χώρο φιλοξενίας ή συνένωσή τους με συγγενικά πρόσωπα». Στις αρχές του έτους, ο Συνήγορος επισκέφθηκε τον Χώρο Κράτησης Αλλοδαπών Ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα Αττικής, όπου διαπίστωσε ότι κρατούνταν ανήλικοι έως και τέσσερις μήνες. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονταν και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης, ενώ υπήρχε αβεβαιότητα για τον χρόνο και το πλαίσιο της απελευθέρωσης και της προνοιακής φροντίδας τους. Για τον λόγο αυτόν, η Αρχή τονίζει στο υπουργείο ότι «οι συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων στους χώρους κράτησης απέχουν από αυτές που ανταποκρίνονται στις ηλικιακές ανάγκες και τα δικαιώματά τους» και προτείνει την τροποποίηση της διάταξης του ΠΔ 116/2012, που προβλέπει δυνατότητα παράτασης της διοικητικής κράτησης ανηλίκων μέχρι και τους 12 μήνες, έτσι ώστε οι ανήλικοι να παραπέμπονται το ταχύτερο δυνατό σε κατάλληλες προνοιακές δομές. Το ζήτημα της μεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τον Συνήγορο του Πολίτη, που έχει επισκεφτεί επανειλημμένα κέντρα κράτησης και χώρους φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και έχει συνοψίσει τις διαπιστώσεις του σε Ειδική Έκθεση. Το θέμα ανέδειξε, όπως επισημαίνει η αρχή, και ο επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης Νιλς Μούιζνιεκς, ο οποίος σε πρόσφατη Έκθεσή του -μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα- κάλεσε, μεταξύ άλλων, τις αρχές «να παρέχουν αποτελεσματική προστασία στους ασυνόδευτους ανήλικους μετανάστες, που συχνά αφήνονται χωρίς καμία υποστήριξη και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στη ρατσιστική βία και σε διάφορες μορφές εκμετάλλευσης», τονίζοντας ότι «θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιτροπείας και σε κατάλληλους μηχανισμούς προστασίας των παιδιών». Ο Συνήγορος του Πολίτη ενημερώθηκε ότι από τις 31 Μαρτίου 2013 έχουν λήξει και δεν έχουν ανανεωθεί οι επιχορηγήσεις των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα, από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, με αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί να λειτουργούν σήμερα χωρίς προσωπικό, μόνο με τη στήριξη εθελοντών. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγιάσο Λέσβου, όπου υπάρχει ένας μόνο εργαζόμενος (μάγειρας) ενώ φιλοξενεί περίπου 60 ανηλίκους.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα