Γρηγορότερα τα κονδύλια απο την ΕΕ για την ανεργία

Γρηγορότερα τα κονδύλια απο την ΕΕ για την ανεργία Την ταχύτερη εκταμίευση 400 εκατ. ευρώ, εντός του 2014, προς στην Ελλάδα αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αποβλέπει στη μέγιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Το μέτρο δεν αποτελεί νέα χρηματοδότηση, όμως επιτρέπει την ευκολότερη αξιοποίηση πόρων που διατίθενται ήδη στο πλαίσιο της πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Με την απόφαση, δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο διάθεσης και απορρόφησης πόρων της ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο απώλειάς τους. Η συνεισφορά της ΕΕ θα αυξηθεί κατ? ανώτατο όριο σε 95% και έτσι θα μειωθεί η απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης σε μόλις 5%. Το μέτρο προβλέπει την πιο γρήγορη διάθεση περίπου 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία. Έτσι θα αυξηθεί η συνεισφορά της ΕΕ στις επενδύσεις της πολιτικής συνοχής και θα δοθεί η δυνατότητα μικρότερης εθνικής συμμετοχής. Έτσι θα παραταθεί η συμφωνία συγχρηματοδότησης του Δεκεμβρίου 2011 για ακόμη δύο χρόνια. Θα ελαφρύνει επίσης τους εθνικούς προϋπολογισμούς, χωρίς νέα χρηματοδότηση της ΕΕ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα