Είσοδο στη βουλή μέσω μαγνητικής πύλης

Είσοδο στη βουλή μόνο μετά απο έλεγχο απο μαγνητική πύλη Την πρόσβαση στο εσωτερικό του κοινοβουλίου, μόνο μέσω μαγνητικής πύλης ελέγχου όπου μπορούν να ανιχνεύονται μεταλλικά αντικείμενα, περιόρισε για όλους ανεξαιρέτως - συμπεριλαμβάνομένων των υπουργών- η φρουρά της Βουλής. Το μέτρο για τον έλεγχο της πρόσβασης με τεχνικά μέσα ασφαλείας εφαρμόζεται σε συνέχεια της συζήτησης που προκάλεσε το ζήτημα της οπλοφορίας βουλευτών στο εσωτερικό του κοινοβουλίου.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα