18 χρονών και Φορολογική δήλωση 2013 τι πρέπει να κάνουν

18 χρονών και Φορολογική δήλωση 2013 τι πρέπει να κάνουν Στις εφορίες απευθύνονται νέοι 18 χρονών και άνω, προκειμένου να εκδώσουν ΑΦΜ ανεξάρτητα από το αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση το 2013 καθώς και συνταξιούχοι και άλλοι φορολογούμενοι οι οποίοι θα πρέπει να βγάλουν κλειδάριθμο για το taxisnet ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση το 2013. Με τον τελευταίο φορολογικό νόμο οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών υποχρεούνται να εκδώσουν ΑΦΜ ακόμα και αν δεν υποβάλουν φορολογική δήλωση 2013 και δηλωθούν σαν προστατευόμενα μέλη . Το ΑΦΜ πρέπει να αναγραφεί υποχρεωτικά στη φορολογική δήλωση 2013 του γονέα που εμφανίζει παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους ως προστατευόμενα μέλη. Εάν ο νέος έχει κάποιο εισόδημα ή περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση. Φέτος η φορολογική δήλωση 2013 θα υποβληθούν μέσω taxisnet από όλους. Όσοι πέρυσι υπέβαλαν χειρόγραφα της δήλωση, θα πρέπει φέτος να πάνε στις εφορίες για να προμηθευτούν τον κλειδάριθμο.Πριν πανε στην εφορία για τον κλειδάριθμο θα πρέπει να κάνουν αίτηση στο taxisnet και μετά να πάνε στην εφορία ωστε να τον προμηθευτούν. Όσοι έχουν παλαιούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet δεν χρειάζεται να βγάλουν άλλο . Ποιά τα δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΦΜ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες)Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ θα εκδοθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωποΠιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση δεν υπάρχει ταυτοτητα στερείται ταυτότητας για παράδειγμα για τους ανήλικουςΣυμπλήρωση της δήλωση απόδοσης ΑΦΜ - Μ1Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου Μ7 στην περίπτωση εξιουδοτησης Υποχρέωση έκδοσης ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που: Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες Είναι υπόχρεοι δήλωσης εισοδήματοςΕίναι μισθωτοί για την πρόσληψη τουςΈχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (πχ. γιατί εισπράττουν ενοίκια)Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως αυτοκίνητο, σκάφος αναψυχής κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών)Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τη ΔΟΥΠρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κλπ)Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (ΟΕ, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ)Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ' αυτών (κηδεμόνας, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ) Αρμόδια ΔΟΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε μη Επιτηδευματία είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔΟΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η ηλεκτρονική μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ. Πως βγάζετε κλειδάριθμο για το taxisnet Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:Α. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικάΒ. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησηςΓ. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικάΠεριγραφή Βήματος: Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρείται η αίτηση λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και ηπροθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα. Αναλυτικά: Πηγαίνετε στην ιστοσελίδαhttps://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής TAXISnet και επιλέξτε «Αρχική Εγγραφή» . Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και να επιλέξετε «Υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση» και στην συνέχεια «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και «Αρχική Εγγραφή» Εγχειρίδιο Οδηγιών για την απόκτηση κωδικών TAXISnet. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2013 ΕΔΩ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα