Αντισυνταγματικός ο Κανονισμός για τα συνταξιοδοτικά των υπαλλήλων της Βουλής

Αντισυνταγματικός ο Κανονισμός για τα συνταξιοδοτικά των υπαλλήλων της Βουλής Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικός ο Κανονισμός της Βουλής ως προς το σκέλος εκείνο, που ρυθμίζει τα συνταξιοδοτικά (ύψος συντάξεων, όρια εξόδου από την υπηρεσία, κ.λπ.) των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου έκρινε ότι ο Κανονισμός της Βουλής δεν μπορεί να ρυθμίζει συνταξιοδοτικά θέματα των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου και οι σχετικές διατάξεις του είναι αντισυνταγματικές (αντίθετες στο άρθρο 73 του Συντάγματος) και κατά συνέπεια ανίσχυρες. Σύμφωνα με τους συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον καθορισμό του συνταξιοδοτικού ζητήματος των υπαλλήλων της Βουλής απαιτείται νόμος. Μάλιστα, σύμφωνα με τους δικαστές το σχετικό νομοσχέδιο που θα συνταχθεί και θα καθορίζει το συνταξιοδοτικό θέμα των υπαλλήλων της Βουλής, πρέπει υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 73 του Συντάγματος, να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γνωμοδοτήσει επ΄ αυτού. Στο Β΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκκρεμούσε αίτηση υπαλλήλου της Βουλής που ζητούσε συνταξιοδοτικές διαφορές. Όμως ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου Διον. Λασκαράτος, άσκησε αναίρεση υπέρ του νόμου και η υπόθεση οδηγήθηκε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Σημειώνεται ότι, η απόφαση της Ολομέλειας που ελήφθη μετά από αναίρεση υπέρ του νόμου, δεν έχει επιπτώσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση που απασχόλησε τους δικαστές, αλλά καταλαμβάνει και αποτελεί «πυξίδα» για όλες όσες άλλες υποθέσεις απασχολήσουν στο μέλλον τη Δικαιοσύνη.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα