Συγκροτείται ομάδα εργασίας για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Συγκροτείται ομάδα εργασίας για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία Συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ομάδα Εργασίας για τη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για την ενίσχυση της ικανότητας συλλογής εσόδων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) Έργο της ομάδας εργασίας θα είναι η εξέταση των καθυστερούμενων οφειλών των τεσσάρων μεγαλύτερων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), η αξιολόγηση της ικανότητας είσπραξης των οφειλόμενων και ο προσδιορισμός των οφειλών που είναι δυνατόν να εισπραχθούν προκειμένου να μεταφερθούν στον νέο εισπρακτικό φορέα. Επίσης στο έργο της επιτροπής συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη πλαισίου συντονισμού και ενοποίησης καθυστερούμενων οφειλών που προέρχονται από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Η επιτροπή θα μελετήσει και θα προτείνει την δημιουργία αναθεωρημένου πλαισίου ποινών/επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις καθυστερούμενων πληρωμών ΕΚΑ, το οποίο θα συνδυάζει μια χρηματική ποινή με ένα επιτόκιο μεγαλύτερο από αυτό της αγοράς. Η κατάργηση του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων για τη συλλογή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και η θέσπιση ενός νέου νομικού πλαισίου για τη συλλογή δημόσιων εσόδων, σύμφωνου με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα