Φορολογική δήλωση και μισθοί που δεν εισπράχθηκαν

Newsroom
23/05/2013 - 13:44
23/05/2013 - 13:44
23/05/2013 - 13:44
Φορολογική δήλωση και μισθοί που δεν εισπράχθηκαν
Φορολογική δήλωση και μισθοί που δεν εισπράχθηκαν Το υπουργείο Οικονομικών έχει εκδόσει διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα δηλωθούν στην φορολογική δήλωση οι μισθοί εργαζομένων…
Φορολογική δήλωση και μισθοί που δεν εισπράχθηκαν

Το υπουργείο Οικονομικών έχει εκδόσει διευκρινίσεις για τον τρόπο που θα δηλωθούν στην φορολογική δήλωση οι μισθοί εργαζομένων που δεν έχουν εισπραχθεί η που έχουν λάβει έναντι τους και όχι το σύνολο των μισθών.

«Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγράφει διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών ,που λαμβάνουν οι μισθωτοί , τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012, τούτο ώστε οι εν λόγω αποδοχές να φορολογηθούν στο έτος που θα εισπραχθούν».

Όπως διευκρινίζεται, «με τις διατάξεις του ΚΦΕ Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν. 4110/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων στη φορολογία εισοδήματος», ορίζεται ότι, ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2012 που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος σε έτος μεταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και ακόμα και αν έγινε επίσχεση εργασίας από τους μισθωτούς ή ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2013 ΕΔΩ