Δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαφημιστικών πινακίδων

Δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαφημιστικών πινακίδων Διοικητικές πράξεις για αυθαίρετες διαφημιστικές πινακίδες εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, αναφέρει σε έγγραφο που έστειλε στους δήμους το υπουργείο Εσωτερικών «Δεν είναι δυνατή η τακτοποίηση των διαφημιστικών κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων), δεδομένου ότι στο πεδίο ρύθμισης του νόμου αυτού εντάσσονται περιπτώσεις παράβασης της σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το ΥΠΕΚΑ». Αυτό τονίζεται σε έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο απέστειλε στους δήμους και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας. Μετά από επικοινωνία με την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το υπουργείο Εσωτερικών κάνει γνωστό ότι «με την υπ΄αριθμ. 552/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο εξέτασης περίπτωσης παράνομης διαφημιστικής κατασκευής, που χαρακτηρίστηκε αυθαίρετη και κατεδαφιστέα από την πολεοδομία και επιβλήθηκε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία, κρίθηκε ότι οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στη ρύθμιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της διαφήμισης, τόσο για τη χορήγηση σχετικής άδειας, όσο και για την αποξήλωση και επιβολή προστίμων, εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριας διαφήμισης και όχι με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών». Προστίθεται, δε, ότι «νόμιμο έρεισμα των πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων για την τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής αποτελεί το ειδικώς ισχύον, για τα θέματα αυτά, δίκαιο ρύθμισης του δικαιώματος υπαίθριας και δημόσιας προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων και ειδικότερα οι διατάξεις περί διενέργειας ελέγχων και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των ουσιαστικών κανόνων που θεσπίζονται με τις ειδικές διατάξεις περί υπαίθριας διαφήμισης».
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:39

Η Επικαιρότητα Τώρα