Τόκοι καταθέσεων και φορολογική δήλωση 2013

Newsroom
23/05/2013 - 19:26
23/05/2013 - 19:26
23/05/2013 - 19:26
Τόκοι καταθέσεων και φορολογική δήλωση 2013
Τόκοι καταθέσεων και φορολογική δήλωση 2013 Όλοι οι καταθέτες θα πρέπει να απευθυνθούν στις τράπεζες ώστε να πάρουν την βεβαίωση οπου αναγράφονται οι τόκοι καταθέσεων…
Τόκοι καταθέσεων και φορολογική δήλωση 2013

Όλοι οι καταθέτες θα πρέπει να απευθυνθούν στις τράπεζες ώστε να πάρουν την βεβαίωση οπου αναγράφονται οι τόκοι καταθέσεων ωστε να δηλωθούν στην φορολογική δήλωση το 2013

Συγκεκριμένα στον νέο φορολογικό νόμο του 2013 συμπεριλαμβάνεται διάταξη όπου προβλέπει ότι στη φορολογική δήλωση πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου της υποβολής ανεξάρτητα το εάν έχουν φορολογηθεί ήδη αλλά και τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο .

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στη φορολογική δήλωση θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα ,επιδόματα αλλά και οι τόκοι των καταθέσεων ανεξαρτήτως το ύψος του ποσού. Έτσι ακόμη και εάν κάποιος έχει πάρει έστω και ένα ευρω σαν τόκο καταθέσεων υποχρεούται να το δηλώσει.

Επίσης θέμα προκύπτει και για τα προστατευόμενα μέλη αφού προστατευόμενα μέλη θεωρούνται μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν κανένα εισόδημα . Έτσι εάν ένα προστατευόμενο μέλος έχει έστω και ένα ευρώ εισόδημα απο τόκους θα πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.