Τα Θέματα στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις ήταν χωρις εκπλήξεις

Τα Θέματα στις σημερινές πανελλαδικές εξετάσεις ήταν χωρις εκπλήξεις Ως αναμενόμενα, μέτριας δυσκολίας, με περισσότερο απαιτητικό το Β3 του θέματος Β της Β' Ομάδας, χαρακτηρίζουν οι επιστημονικές επιτροπές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής και της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδας, τα θέματα που επέλεξαν σήμερα οι εξεταστές, για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων που διαγωνίζονταν στο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων». Όπως παρατηρούν χαρακτηριστικά, τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι οποίοι δεν πρέπει να αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά στα θέματα του μαθήματος της Ιστορίας στο οποίο διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης, αυτά, σύμφωνα με τους φροντιστές, κάλυπταν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης του μαθήματος. Για να απαντηθούν από τους μαθητές οι ερωτήσεις, απαιτούνταν ιδιαίτερη προσοχή, αφού οι πηγές ήταν απαιτητικές, τόσο λόγω του περιεχόμενου και της καθαρεύουσας γλώσσας, όσο και λόγω του αριθμού τους (τρεις για κάθε ένα από τα θέματα της Β' Ομάδας). Οι ερωτήσεις της Α' Ομάδας μπορούσαν να απαντηθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά με προσοχή και έμφαση στην ορθή επιλογή των αποσπασμάτων του σχολικού βιβλίου. Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις της Β' Ομάδας, ήταν απαραίτητος από τους μαθητές ο κριτικός συνδυασμός των ιστορικών γνώσεών τους από το σχολικό βιβλίο και από τη μελέτη των συγκεκριμένων πηγών.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:39

Η Επικαιρότητα Τώρα