Οδηγός φορολογικής δήλωσης 2013

Newsroom
27/05/2013 - 18:21
27/05/2013 - 18:21
27/05/2013 - 18:21
Οδηγός φορολογικής δήλωσης 2013
  Οδηγός φορολογικής δήλωσης 2013 κατεβάστε τον σε pdf Αναρτήθηκε το βιβλίο με τον οδηγό για την φορολογική δήλωση 2013 που παρέχει διευκρινίσεις για την…

 

Οδηγός φορολογικής δήλωσης 2013 κατεβάστε τον σε pdf

Αναρτήθηκε το βιβλίο με τον οδηγό για την φορολογική δήλωση 2013 που παρέχει διευκρινίσεις για την σωστή συμπλήρωση της.

 Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω απο τον οδηγό φορολογική δήλωση 2013, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλετε κατά το οικονομικό έτος 2013 και θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του 2012.Τον οδηγό φορολογικής δήλωσης 2013 μπορείτε να τον κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου σε μορφή pdf .


Το υπουργείο οικονομικών αναφέρει ότι καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια ώστε το βασικό έντυπο αυτής της φορολογική δήλωση 2013 (έντυπο Ε1) να διατηρήσει τον ίδιο τύπο και περιεχόμενο με εκείνο του προηγούμενου έτους.

Έγιναν ορισμένες απαραίτητες αλλαγέ στη φορολογική δήλωση 2013 και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δε θα δυσκολευτείτε στη συμπλήρωση του. Η ίδια προσπάθεια καταβλήθηκε και για τα άλλα έντυπα που συνυποβάλλονται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Εφιστούμε την προσοχή στα εξής:
Υποχρέωση για την υποβολή φορολογική δήλωση 2013 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος.
Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο.
Αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών είτε είναι ιδιοκατοικούμενες είτε είναι μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες.

Από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου που ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου αυτού παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.
Για να μην υπάρξουν λάθη στην εκκαθάριση του φόρου λόγω πλημμελούς σύνταξης των δηλώσεων από τους φορολογούμενους, παρακαλούμε να μελετηθεί το φυλλάδιο των οδηγιών πριν την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης. Παρακαλούμε επίσης για την προσοχή σας ώστε η συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης να είναι ακριβής και ορθή.
Επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην
οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.
Επίσης, οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
Τέλος, για θέματα που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες οι οποίες δίνονται μέσω αυτού του φυλλαδίου, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗ 2013 ΕΔΩ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2013