Το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές

Το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές H σύσταση Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων και Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών προβλέπεται μεταξύ άλλων στο Σχέδιο Νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών και λοιπές διατάξεις», που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα «Η επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στη λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών (εθνικών κληροδοτημάτων) και σχολαζουσών κληρονομιών, διατεθείσες υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών, λόγω του απαρχαιωμένου από 70-ετίας θεσμικού πλαισίου, επέβαλε την κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση αναφέρει σε ανακοίνωση του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Μεταξύ άλλων τα κυριότερα σημεία που προβλέπονται στο νομοσχέδιο είναι τα ακόλουθα: • Η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων, υλοποιώντας, μετά από 12 έτη, σχετική συνταγματική υποχρέωση, και Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών. Ετσι για πρώτη φορά θα καταγραφεί με τρόπο συστηματικό, ενιαίο, πλήρη μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασης (on-line), ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική και διαφανή παρακολούθηση της διαχείρισης των περιουσιών. • Η δημιουργία Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, από νομικούς και άλλους επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική εμπειρία, από το οποίο, με κλήρωση, με απολύτως αδιάβλητο και αντικειμενικό τρόπο θα επιλέγονται τα εν λόγω πρόσωπα, επιδιώκοντας την ταχεία και βέλτιστη διεκπεραίωση των υποθέσεων και διαχείριση των περιουσιών. • Η απλοποίηση και αντικατάσταση της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας του διορισμού κηδεμόνα της κληρονομίας με ταχύρρυθμη και διαφανή διοικητική διαδικασία. • Η καθιέρωση τακτικών ελέγχων από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, όλων εν γένει των κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, λόγω του μεγάλου όγκου τους. • Η ενίσχυση του πλαισίου κατασταλτικού ελέγχου από τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιθεώρησης να εξετάζει περιπτώσεις που διαπιστώνονται ατασθαλίες ή τις οποίες παραπέμπει προς έλεγχο η αρμόδια αρχή. • Ο εκσυγχρονισμός και διεύρυνση του φάσματος των τιθέμενων στη διάθεση του διαχειριστή της περιουσίας χρηματοοικονομικών εργαλείων (πάντα υπό το πρίσμα της ασφάλειας της περιουσίας και της χαμηλής διακινδύνευσης), προς το σκοπό της μεγιστοποίησής της. Επίσης η εισαγωγή ευέλικτων διαδικασιών αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων, της βουλήσεώς του διαθέτη ή δωρητή και του δημοσίου συμφέροντος. • Η εισαγωγή ταχέων και αποτελεσματικών διαδικασιών προληπτικού ελέγχου, όπου απαιτείται, των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών με ταυτόχρονο περιορισμό, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, της γνωμοδότησης των Συμβουλίων Κοινωφελών Περιουσιών. • Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας. πηγη:ΑΠΕ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:45

Η Επικαιρότητα Τώρα