Υφεση 4,6% και ανεργία 28% το 2013

Υφεση 4,6% και ανεργία 28% το 2013 έκθεση της Τραπεζας της Ελλάδος Ύφεση, με μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που θα αγγίξει εφέτος το 4,6% και σταθεροποίηση της ανεργίας στο 28% προβλέπει μεταξύ άλλων η Ετήσια Έκθεση για τη Νομισματική πολιτική που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος. Η ΤτΕ, εκτιμά ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά εξισορρόπησης τοποθετώντας χρονικά την ανάκαμψή της το 2014, και την αποκλιμάκωση της ανεργίας από το 2015. Ο πληθωρισμός εφέτος αναμένεται να είναι αρνητικός (-0,3%). Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 2013 θα υπάρξει υπερανάκτηση της απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας την περίοδο 2011 - 2009. Προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας σύμφωνα με την ΤτΕ, αποτελεί η πραγματοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθώς και η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης χωρίς μάλιστα χαλάρωση και αποκλίσεις. Και τούτο διότι παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις που παρατηρούνται τελευταία, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να υφίστανται. Θα μπορούσαν δε, να θέσουν υπό αίρεση την παγίωση της σταθεροποίησης και την πρόβλεψη ανάκαμψης της οικονομίας. Συγκριμένα, παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί σε πολλούς τομείς, η λειτουργία του κράτους παραμένει αδύναμη με αποτέλεσμα να εφαρμόζονται πλημμελώς ψηφισμένα μέτρα. Παράλληλα, η μεγάλη σε διάρκεια και ένταση ύφεση σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας μπορούν να αυξήσουν τα "λουκέτα στην αγορά". Η ΤτΕ διαπιστώνει ότι το κλίμα σήμερα είναι κατάλληλο προκειμένου η Κυβέρνηση να προχωρήσει με πιο ταχύ ρυθμό στην υλοποίηση του προγράμματος των αποκρατικοποιήσεων, με κριτήριο τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσει η διαδικασία αυτή. Επιπλέον, ο κ. Προβόπουλος συστήνει την ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση ο διοικητής της η ΤτΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί με απόλυτη συνέπεια η εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος εφέτος. Ωστόσο, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων θα πρέπει να συνδυαστεί με τη φορολογική ελάφρυνση των ήδη φορολογουμένων. Κομβική σημασία για την αποκατάσταση ομαλών συνθηκών ρευστότητας θα έχει εξάλλου η ισχυροποίηση του τραπεζικού κλάδου. Ειδικότερα για τον Τραπεζικό κλάδο, η ΤτΕ επισημαίνει οι τράπεζες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης τους -διαδικασία η οποία βαίνει προς επιτυχή ολοκλήρωση- θα βρεθούν αντιμέτωπες με νέες προκλήσεις. Πρώτον, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προετοιμάζονται και για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) , που θα διενεργήσει η Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των τραπεζικών δανείων σε καθυστέρηση.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:45

Η Επικαιρότητα Τώρα