Αυθαίρετα στο Ε9 για να υπολογιστούν στο νέο φόρο ακινήτων 2014

Newsroom
03/06/2013 - 10:40
03/06/2013 - 10:40
03/06/2013 - 10:40
Αυθαίρετα στο Ε9 για να υπολογιστούν στο νέο φόρο ακινήτων 2014
Αυθαίρετα στο Ε9 για να υπολογιστούν στο νέο φόρο ακινήτων 2014 Η υπαγωγή των αυθαιρέτων στη φορολογητέα βάση του νέου ενιαίου φόρου, που θα αντικαταστήσει…
Αυθαίρετα στο Ε9 για να υπολογιστούν στο νέο φόρο ακινήτων 2014

Η υπαγωγή των αυθαιρέτων στη φορολογητέα βάση του νέου ενιαίου φόρου, που θα αντικαταστήσει από το επόμενο έτος το ΕΕΤΑ της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, θα γίνει μέσω της νέας ρύθμισης που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών και η οποία θα προβλέπει την υποχρεωτική δήλωση στο Ε9 της επιφάνειας του αυθαιρέτου που νομιμοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνος , οι ιδιοκτήτες που τακτοποιήσαν αυθαίρετα θα πρέπει είτε να υποβάλουν νέο Ε9 είτε να τροποποιήσουν το παλαιό αναγράφοντας τη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους που προήλθε από τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου.

Μάλιστα αν πρόκειται για χώρους κατοικιών, θα πρέπει να δηλώσουν τα νέα τετραγωνικά μέτρα στον κωδικό του Ε9 που αφορά στους κύριους χώρους των κατοικιών, με αποτέλεσμα η συνολική επιφάνεια να επιφέρει μεγαλύτερη φορολογία αφού θα αυξηθεί η φορολογητέα αξία του ακινήτου.

Για πρώτη φορά τα αυθαίρετα που μέχρι σήμερα δεν καταγράφονταν στα αρχεία της εφορίας και απαλλάσσονταν από κάθε φόρο θα φορολογηθούν με τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων το 2014 .