Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Δήμου Πεντέλης

Newsroom
03/06/2013 - 11:48
03/06/2013 - 11:48
03/06/2013 - 11:48
Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Δήμου Πεντέλης
Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Δήμου Πεντέλης O Δήμος Πεντέλης σε συνεργασία με  τη  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου…
Κέντρο Δία Βίου Μάθησης Δήμου Πεντέλης

O Δήμος Πεντέλης σε συνεργασία με  τη  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης (Κ.Δ.Β.Μ.). Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά την περίοδο, Οκτώβριος 2013-Μαϊος 2014, στο Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Δήμου Πεντέλης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ                           ΩΡΕΣ
    

2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή         25
    

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων  25
    

3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
    

3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
    

4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 – Β1) 25
    

4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
    

4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
    

4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
    

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Κ.Δ.Β.Μ.  Δήμου Πεντέλης (Δημαρχείο Πεντέλης)

Δ/νση:  Καλαμβόκη 2Α, 2ος όροφος

Τηλ.: 2132050084, 2132050092

email: kdvmpentelisgmail.com

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 09:30-13:30

Πληρ.: κα Ζ. Κορόμηλου, κα Μ. Λάτσιου.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30/07/2013.