Προθεσμία πληρωμής προστίμου για τους ημιυπαίθριους

Προθεσμία πληρωμής προστίμου για τους ημιυπαίθριους Διευκρίνιση για την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου του Νόμου 3843/10 για τους ημιυπαίθριους Το ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια της από 22/5/13 ανακοίνωσης σχετικά με τις προθεσμίες του Νόμου 3843/10, διευκρινίζει ότι η καταληκτική προθεσμία της 31/5/13 αφορά αποκλειστικά την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου, και δεν επηρεάζει την διαδικασία περαίωσης των υποθέσεων από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ που μπορεί να γίνει και μετά την 31/5/13 εφόσον το ειδικό πρόστιμο έχει εξοφληθεί μέχρι 31/5/13.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:52

Η Επικαιρότητα Τώρα