Απαλλαγή απο το ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Απαλλαγή απο το ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις Ακολουθούντας τις προτάσεις του ΔΝΤ για την θέσπιση ελάχιστου ορίου υπαγωγής σε καθεστώς ΦΠΑ το υπουργείο Οικονομικών συμπεριέλαβε στον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών διατάξεις που παρέχουν απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις . Σύμφωνα με πληροφορίες το προσχέδιο του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θα προβλέπει πως πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα και του οποίου οι φορολογητέες συναλλαγές κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο -πλήρων ημερολογιακών μηνών- υπερέβησαν τις 10.000 ευρώ απαιτείται να υποβάλλει αίτηση ενάρξεως επιτηδεύματος στην φορολογική διοίκηση, για σκοπούς ΦΠΑ, όχι αργότερα από δέκα ημέρες ύστερα από το τέλος της εν λόγω περιόδου. Εφόσον το σύνολο των φορολογητέων συναλλαγών του φορολογούμενου κατά το παρελθόν δωδεκάμηνο πλήρων ημερολογιακών μηνών δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ θα μπορεί να διαγράφεται από το σχετικό μητρώο.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:52

Η Επικαιρότητα Τώρα