3500 Προσλήψεις στη ΔΕΗ το 2013

3500 Προσλήψεις στη ΔΕΗ το 2013 3500 Προσλήψεις ζήτησε η ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών της σε προσωπικό , με αίτημα που απέστειλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . Όπως και κάθε χρόνο η ΔΕΗ προχωρά σε προσλήψεις συμβασιούχων είτε με οκτάμηνες συμβάσεις είτε με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .Το ΑΣΕΠ θα έχει την επίβλεψη της διαδικασίας και θα δώσει την έγκριση για να εκδοθούν οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις. Οι προσλήψεις στην ΔΕΗ το 2013 με δίμηνη σύμβαση θα αφορούν εργατικό δυναμικό χωρίς τυπικά προσόντα με μόνο περιορισμό να μην έχουν εργαστεί ξανά στην ΔΕΗ τον τελευταίο χρόνο .Όσο αφορά τις οκτάμηνες συμβάσεις οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από τη ΔΕΗ θα είναι διάφορες και ιδιαίτερα για τεχνίτες οδηγούς ηλεκτρολόγους και τεχνίτες δικτύων. To dikaiologitika.gr θα αναρτεί τις προκηρύξεις για τις προσλήψεις της ΔΕΗ όταν εκδοθούν
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα