Ταξινόμηση ΤΑΞΙ και ΕΙΧ μόνο με EURO 5

Ταξινόμηση ΤΑΞΙ και ΕΙΧ μόνο με EURO 5 Διευκρινίσεις για την ταξινόμηση Επιβατηγών Ιδιωτική Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) ή Δημόσιας Χρήσης ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκινήτων δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών . Συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών προωθεί νομοθετική ρύθμιση, όπου προβλέπει ότι τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που δύνανται να εκμισθώνονται καθώς και τα Ε.Δ.Χ. οχήματα (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) , προκειμένου να ταξινομηθούν και να τεθούν στην κυκλοφορία επιτρέπεται να είναι, μεταξύ άλλων, κατηγορίας EURO 5 ή V ή και νεότερων τεχνολογιών. Επίσης, τα Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα επιτρέπεται να ταξινομούνται εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) θύρες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών, των αποσκευών τους καθώς και, στην περίπτωση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ), των αναπηρικών αμαξιδίων, και κάθε άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα