Με δίμηνα οι προσλήψεις για Ναυαγοσώστες και προσωπικού Πυρασφάλειας

Με δίμηνα οι προσλήψεις για Ναυαγοσώστες και προσωπικού Πυρασφάλειας σε δήμους Ναυαγοσώστες και προσωπικό για πυροσβεστικό έργο στους δήμους θα έπρεπε να βρίσκονται στη θέση τους από την 1η Ιουνίου ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη από το υπουργείο Εσωτερικών οι διαδικασίες έγκρισης πρόσληψης τους. Αλλά και μετά την έγκριση θα απαιτηθεί πολυήμερη διαδικασία για να γίνουν οι προσλήψεις. Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του κάνει γνωστό ότι οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν την πρόσληψη των παραπάνω ειδικοτήτων με σύμβαση έως δύο μήνες, ή τουλάχιστον μέχρι τη χορήγηση των εγκρίσεων της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ.1 Ν. 3584/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. πηγη:localit
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα