Έληξε η προθεσμία για τα αιτήματα προσλήψεων από δήμους και Περιφέρειες

Έληξε η προθεσμία για τα αιτήματα προσλήψεων από δήμους και Περιφέρειες Δεν θα γίνονται δεκτά από αύριο, 7 Ιουνίου, τα αιτήματα των δήμων και των Περιφερειών για προσλήψεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Στην εγκύκλιο, που απεστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σημειώνεται ότι ενώ αρχικώς η προθεσμία που είχε τεθεί προκειμένου να αποσταλούν τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το 2013 έληγε στο τέλος Μαρτίου, ωστόσο εξακολουθούν να περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου νέα αιτήματα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως εκκρεμεί η αποστολή και άλλων. Επισημαίνεται δε ότι η καθυστέρηση αυτή ανατρέπει τον όποιο προγραμματισμό των οφειλόμενων ενεργειών από πλευράς του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και πως ειδικά στην περίπτωση των συμβάσεων που συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εγκρίσεων (4.090 άτομα πανελλαδικά για το 2013), η καθυστέρηση υποβολής των αιτημάτων δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας σχετικά με το σύνολο των αιτημάτων, ώστε να είναι δυνατή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η ορθολογικότερη κατανομή των εγκρίσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, από την απόφαση θα εξαιρεθούν αιτήματα τα οποία αφορούν την ικανοποίηση αναγκών που για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, ενώ τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολόγηση του αντικειμενικού λόγου εκπρόθεσμης υποβολής τους.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα