34 Θέσεις εργασίας Δήμος Αβδήρων

34 Θέσεις εργασίας Δήμος Αβδήρων Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα από την ημερομηνία πρόσληψης, με ανώτατο όριο των 2 μηνών (επειδή δεν ήταν δυνατή η σύμβαση από 1-5-2013, λόγω της χορήγησης έγκρισης στις 31-05-2013) α / α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ σύμβασης Περίοδος απασχόληση ς 2 μηνών 1 ΟΔΗΓΟΣ 2 Δύο -2-μήνες Από την υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών 2 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2 Δύο -2-μήνες Από την υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών 3 Εργάτες/εργάτριες 30 Δύο -2- Από την μήνες υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο πρώην ΔΕΥΑ) και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού, στην αρμόδια υπάλληλο: Ελ. Καραναστασιάδου ή Α. Κοτσάνη.έως τις 13/06/2013 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352517 & 2541352516 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (με πρακτικό ανάρτησης) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ. Ε. ΕΝΤΥΠΑΤο ειδικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ=>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) ολη η προκηρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα