Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε ένα 24ωρο

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε ένα 24ωρο Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών με γρήγορες διαδικασίες για τους φορολογούμενους που ελέγχονται για φοροδιαφυγή, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα χρήματος καθώς και παράνομο πλουτισμό προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την Καθημερινή την ερχόμενη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή διάταξη που θα προβλέπει τη διαδικασία για το άμεσο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εντός 24ώρου από την υποβολή του αιτήματος του υπουργείου Οικονομικών. Η νέα διαδικασία θα μειώσει στο ελάχιστο τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων του ΣΔΟΕ και των λοιπών ελεγκτικών υπηρεσιών, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα έχει ταχύτερη πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ύποπτων για φοροδιαφυγή. Εντός του μήνα θα τεθεί σε ισχύ το Central Bank Registry όπου τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να απαντούν άμεσα στα αιτήματα των ελεγκτών για το άνοιγμα και τον έλεγχο τραπεζικών κινήσεων των ελεγχόμενων φορολογουμένων. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει από τα πιστωτικά ιδρύματα το άνοιγμα περισσότερων από 5.000 τραπεζικών λογαριασμών με τις τράπεζες να έχουν απαντήσει σχεδόν στα μισά αιτήματα που έχουν υποβληθεί. Πάντως, τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας αναφέρουν ότι σε δεύτερη φάση η διασύνδεση του ΣΔΟΕ και των ελεγκτικών μηχανισμών με τις τράπεζες θα πρέπει είναι σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή θα μπορούν να ελέγχονται συναλλαγές τη στιγμή που αυτές γίνονται. Με ηλεκτρονικό τρόπο, όμως, θα γίνονται και οι κατασχέσεις. Δηλαδή ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός θα στέλνει ηλεκτρονικά εντολή για δέσμευση λογαριασμών ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεων) εις χείρας τρίτων. Και με αυτήν τη διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να μειώσει στο ελάχιστο την ελεγκτική διαδικασία, αλλά κυρίως να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι 1.000 ευρώ μηνιαίως. Βέβαια, η νομοθεσία ορισμένες φορές καταστρατηγείται εξαιτίας της αδυναμίας επικοινωνίας του υπουργείου Οικονομικών με φορείς του Δημοσίου. Για παράδειγμα σε συνταξιούχο (με μηνιαία σύνταξη 600 ευρώ) με οφειλές στο Δημόσιο που έλαβε τη σύνταξη του με καθυστέρηση 10 μηνών του παρακρατήθηκε από το Δημόσιο το σύνολο του ποσού που του κατατέθηκε. Εάν τη σύνταξη την ελάμβανε κανονικά δεν θα γινόταν η κατάσχεση από την εφορία. Ο νόμος προβλέπει ότι αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης όπου ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ. Επίσης εντός του Ιουνίου οι εντολές ελέγχου θα «βγαίνουν» ηλεκτρονικά. Με τον τρόπο αυτό αφενός μειώνεται ο χρόνος ενημέρωσης των ελεγκτών και των ελεγχομένων, αφετέρου θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ολα τα στοιχεία των ελέγχων, από την εντολή μέχρι το τελικό πόρισμα, θα γίνονται ηλεκτρονικά. Στο μεταξύ την ερχόμενη Δευτέρα θα κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική διάταξη που θα ορίζει την υποχρέωση καταγραφής των τόκων των καταθέσεων άνω των 250 ευρώ. Η ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας δημιουργεί προβλήματα ως προς τον χρόνο έκδοσης της διευκρινιστικής εγκυκλίου για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει και σε παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, πιθανόν μέχρι το τέλος Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μεγάλες τράπεζες έχουν αποστείλει στο υπουργείο Οικονομικών το ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των 900.000 φορολογουμένων που έχουν τόκους άνω των 250 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν περίπου το 90% των καταθέσεων με τόκους άνω του ποσού (250 ευρώ) που πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στους κωδικούς 659-660.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα